Czy i w jakiej formie dopuszczalne jest przesłanie klientowi oferty wznowieniowej na ubezpieczenie OC?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli klient zakładu ubezpieczeń, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego/osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne, np. obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, nie wyrazi zgód na: otrzymywanie informacji marketingu bezpośredniego (art.172 ust. 1 Prawo telekomunikacyjne) oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej (art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), to zakład ubezpieczeń lub agent ubezpieczeniowy w jego imieniu (umowa agencyjna) przed końcem okresu obowiązywania umowy (12 miesięcy) nie może zwrócić się do klienta z nową ofertą ubezpieczenia tego pojazdu na kolejny okres ubezpieczeniowy w inny sposób niż za pośrednictwem fizycznego przesłania korespondencji do klienta (przesłanie polisy wznowieniowej)?

Czy nowa oferta ubezpieczenia (polisa wznowieniowa, kontynuacja) jest ofertą w rozumieniu ww. ustaw, tj. marketingiem bezpośrednim, informacją handlową?

Czy aby przesłać ofertę wznowieniową do klienta na adres e-mail lub wykonać telefon do klienta w zakresie tematycznym dotyczącym oferty wznowieniowej, należy uzyskać uprzednio ww. zgody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX