Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca tworzy regulamin wynagradzania. Wypłaca comiesięczne premie uznaniowe, których wartość przysługuje za czas przepracowany. Premie są wliczane do podstaw chorobowego.

Czy poprawnym rozwiązaniem będzie zapis w regulaminie wynagradzania?

"Pracodawca przewiduje możliwość stosowania premii uznaniowych wyłącznie na podstawie swobodnej decyzji pracodawcy lub przełożonego. Premia uznaniowa przysługuje wyłącznie za czas przepracowany".

Ponadto, pracodawca chce zawrzeć w regulaminie wynagradzania informację o nagrodach, których tak naprawdę na ten moment ani razu nie wypłacił, ale chce mieć taką alternatywę w sytuacji, w której podejmie decyzję o jej wypłacie.

Czy może dokonać takiego zapisu w regulaminie wynagradzania i nie wypłacać żadnych nagród, ewentualnie epizodycznie?

"Nagrody

1. Pracownikowi szczególnie wyróżniającemu się, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, może być przyznana nagroda, na wniosek jego bezpośredniego przełożonego i po zatwierdzeniu przez właściciela firmy .................

2. Nagroda przysługuje za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w pracy, a jej przyznanie uzależnia się między innymi od: * wykonywania zadań dodatkowych, * szczególnego zaangażowania i wkładu pracy w wykonywanie obowiązków pracowniczych, * kreatywności.

3. Decyzja pracodawcy o przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagrody nie wymaga uzasadnienia.

4. Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownik nabywa roszczenie o wypłatę nagrody z momentem uzyskania informacji o jej przyznaniu?"

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?