Questions and answers

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku zbiegu zasiłku stałego i emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować koszt udziału własnego w szkodzie, którym spółka została obciążona?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować przychody wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać abonamenty medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty związane z zakupem udziałów w zysku firmy recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie wypłacane Włochowi za pracę we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach wydatki na badania nowego typu panela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym zawarte transakcje między spółkami na niewielkie kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak zaprzestanie sprawowania opieki przez osobę pobierającą wpływa na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kim jest opiekun prawny, a kim jest opiekun faktyczny na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto przeprowadza procedurę zmiany granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Na jaki okres należy wydać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z boiska sportowego do potoku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu wykazuje się dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udział w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakiej wartości powinien być ujęty koszt podatkowy w ramach "odwrócenia zatorów podatkowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły zawiesza nauczyciela religii w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać w bilansie kwotę podatku VAT należnego i naliczonego od importowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy zakwalifikować lampy owadobójcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób organ administracji geologicznej może sprawdzić czy przedsiębiorca sporządził operat ewidencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż praw autorskich podmiotowi gospodarczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób spółka ma księgować koszty na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za prace remontowo-elektryczne na statku angielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co stanowi podstawę do odliczenia VAT z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do umowy o staż należy stosować minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy działka sklasyfikowana jako Ws stanowi nieruchomość gruntową w myśl art. 4 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy egzekucja zasądzonych alimentów może nastąpić na wniosek kierownika GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy firma może przyjąć wartość środka trwałego i amortyzować od całej wartości umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje limit czasowy, po przekroczeniu którego zmieniają się zasady rozliczania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy koszt najmu za lata 2014-2015 mogą zostać zaliczone do kosztów 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy można udostępniać pracownika innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obywatele Ukrainy mogą świadczyć pracę w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od nadwyżki przychodów nad kosztami fundacja musi zapłacić CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłatę parkingową na podstawie otrzymanego paragonu fiskalnego można uznać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pobieranie specjalnego zasiłku dla opiekuna w każdym przypadku wyklucza możliwość przyznania usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy powstające podczas procesu produkcyjnego elementów gumowych wybraki są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie BHP przed dniem rozpoczęcia pracy pracownika ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może zorganizować półkolonie dla dzieci z domu dziecka finansowane z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracownikom biorącym udział w strajku będzie przysługiwało za ten dzień wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne