Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zleceniodawca we własnym interesie wysyła w podróż zagraniczną zleceniobiorców. Kwestie rozliczenia takiej podróży reguluje zapis w umowie zlecenie, wg. którego "Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów (faktury, rachunku) oraz ryczałtu będącego odpowiednikiem diety w przypadku podróży pracowników". Zaliczki w walutach obcych przelewane są na konta wskazane przez zleceniobiorców (bywa że zostają podane konta w złotych, co skutkuje przeliczeniem zaliczki przez bank odbiorcy).

Czy różnica z przeliczenia przez bank odbiorcy kwoty przelanej zaliczki powinna zostać rozliczona przez firmę jako koszt podróży i zwrócona zleceniobiorcy?

Zleceniobiorca z otrzymanej zaliczki płaci np. za nocleg kartą prywatną. Jego bank pobiera prowizję - zleceniobiorca dokumentuje ją potwierdzeniem bankowym.

Czy zleceniodawca jest zobowiązany rozliczyć taką prowizję?

Zaliczka została wypłacona w euro, zleceniobiorca zapłacił kartą prywatną za nocleg i przedstawił fakturę na siebie (nie na firmę) w koronach szwedzkich. Bank obciążył konto zleceniobiorcy w złotych.

Czy delegację w całości powinniśmy rozliczyć na zasadach ogólnych (kurs dzień przed dniem rozliczenia), czy też zastosować przeliczenie wg kursu bankowego zleceniobiorcy (co robi się problematyczne w przypadku większej ilości takich transakcji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?