Questions and answers

Czy istnieją uregulowania dotyczące procedury zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wniosek strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy kandydatami wojewody do rady oddziału wojewódzkiego NFZ mogą być osoby zatrudnione w urzędzie wojewódzkim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy kierowca korzystający z aplikacji UBER musi posiadać licencję na przewóz osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy można pobudować szambo z kręgów betonowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy można przekazać pracownikowi mienie poprzez wskazanie tego faktu w zakresie jego obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez podłączenia wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy nauczyciele włączanego w struktury szkoły podstawowej gimnazjum podlegają ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie budowy garażu bez wymaganego wyposażenia w instalację oświetleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy organ powinien wydać zezwolenie na zbieranie odpadów złomu, jeżeli podmiot nie posiada decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy powierzenie stanowiska urzędniczego wymaga przeprowadzenia konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy świadczenie pieniężne za rekomendację kandydata do pracy można nazwać premią?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy transakcja refakturowania kosztów transportu jest obciążona lokalnym VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy umieszczenie osoby w ZOL stanowi przesłankę uchylenia decyzji przyznającej zasiłek dla opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy usługi montażu stacji zlewnych ścieków podlegają odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wniosek o wystawienie DPR może zostać złożony w formie maila?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na realizację projektu fundacja powinna zaliczyć do bieżących kosztów podatkowych, czy rozliczyć w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wypłatę zasiłku macierzyńskiego należy przekazać do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zakaz realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby niepełnosprawne może być uznany za niegodny z Konstytucją RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający musi przeprowadzić przetarg na oprogramowanie do zarządzania siecią?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy za opony, które pomimo sprzedaży zostały z kraju wywiezione, należy uiścić opłatę produktową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie do zgrzewania kołków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakiego najdłuższego okresu rękojmi może żądać zamawiający od wykonawcy na wykonanie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kałużna Milena | Aktualne

Jakiej procedury wymaga budowa placu manewrowego na potrzeby szkoły nauki jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie wartości dopuszczalne obowiązują dla ścieków zawierających chrom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jaki kurs należy przyjąć, w jakim momencie ująć transakcję w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować przy pobraniu podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wartość ryczałtu za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozumieć "przekazywanie" SIWZ wykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak obliczać wysokość dotacji oświatowej na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jak podatnik powinien zaewidencjonować wydane gratisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinno postąpić biuro rachunkowe, gdy klient nie składa dokumentów w terminie określonym w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować wpłaty wspólników na pokrycie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT obciążenie klienta kosztami palet, na których jest przewożony towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup gadżetów z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych zobowiązanie warunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych ewidencję sprzedaży wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak ustalić wartość samochodu do określenia proporcji 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury korygującej in plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z tytułu faktury za usługę sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, jeśli chodzi o roboty ziemne, a kiedy przy wykonanym transporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy wspólnicy spółki komandytowej powinni złożyć NIP-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy zakład zobowiązany jest wykonać pomiary hałasu w środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Kto płaci składki ZUS i podatek dochodowy od zapłaty wynagrodzenia jeśli komornik wyegzekwuje pieniądze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Który organ powinien prowadzić sprawy związane z zabezpieczeniem roszczeń na zamkniętym składowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Na jakie konto należy zaksięgować przelaną kwotę na pokrycie udziału w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Od którego momentu po urlopie rodzicielskim należy podwyższyć staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować dokumenty do niszczenia wraz z elektronicznymi nośnikami danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

W jakich pozycjach deklaracji VAT należy wykazać transakcję nabycia towaru od firmy szwajcarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej pozycji w bilansie ująć należności z tytułu udzielonych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne