Questions and answers

Czy w procedurze odwróconej zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę, którego oferta nie została oceniona jako najkorzystniejsza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w przypadku likwidacji stanowiska dyrektor może wypowiedzieć stosunek pracy osobie, która jest w wieku ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup prezentu dla dyrektora szkoły odchodzącego na emeryturę są wydatkami reprezentacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wzniesienie tymczasowego ogrodzenia placu budowy należy zaliczyć do wydatków na rozbudowę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zakaz przetwarzania odpadów na składowisku dotyczy również nigdy nieeksploatowanej kwatery składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

Czy za pierwszą część roku należy złożyć osobne sprawozdanie dla spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zmiana formy prawnej oznacza dla spółki konieczność zakupienia nowej bazy księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować remont budynku z lokalami o powierzchni do 150 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kroki należy podjąć aby przekwalifikować import usług na nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy określeniu granic instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie sytuacje należy traktować jako porzucenie pracy przez pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jakie szkolenia powinien przejść pracownik, który awansował na p.o. kierownika działu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie wydatki poniesione przez SP ZOZ zaliczać do wydatków strukturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować częściową spłatę zakupionych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy liczyć termin trwania umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak należy zbadać podstawy wykluczenia wobec wykonawcy, który jest spółką z o.o. spółką komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak rozliczać roczne koszty uzyskania przychodu przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód, jeśli faktura dokumentująca dostawę towarów wystawiana jest po ich wydaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto dokonuje zgłoszenia przewozu odpadowych olejów w sytuacji odbioru tranzytowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny na dzieci, których rodzice żyją, ale nie sprawują nad nimi opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakich zasadach powinna zostać dokonana korekta VAT od nabycia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady z wymienionych węży hydraulicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy sformułować wzór angażu dla nauczyciela w świetle nowych przepisów oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy zlikwidować studnię oraz otwór hydrogeologiczny, jeżeli organ nie posiada dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W której pozycji rachunku zysku i strat powinny być wykazane darowizny od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy dodatki funkcyjne powinny być wliczane do podstawy wynagrodzenia chorobowego i ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy dopłatę do minimalnego wynagrodzenia należy umieścić w umowie o pracę jako jego składnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dostosowane stanowisko pracy należy zgłosić do PIP lub SANEPID?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy eternit oraz otulina to odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy faktura za usługę montażu konstrukcji stalowych dla kontrahenta z Czech powinna być wystawiona ze stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kolejna umowa zlecenie zawarta z trzecim podmiotem rodzi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy kurs prawo jazdy realizowany w celu objęcia nowego stanowiska powinien być liczony do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy można skorzystać ze stałego pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne, gdy są one wykonywane regularnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko, które uzyskuje dochody z umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można ukarać pracownika kadr za przedwczesne poinformowanie pracownika o planowanej podwyżce wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w koszty wydatki na remont mieszkań nie wprowadzonych do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy należności dłużnika alimentacyjnego można rozłożyć na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne