Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawiera umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Z punktu widzenia bilansowego umowa rozliczana jest jako leasing finansowy.

Czy ustalając wartość początkową środka trwałego w księgach spółka może przyjąć wartość początkową z umowy pomniejszoną o kwotę wykupu?

Przykładowo: wartość samochodu na umowie leasingu 100.000 zł, wartość wykupu 40.000 zł, przyjęta wartość początkowa środka trwałego 60.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?