Questions and answers

Czy podatnik może odliczyć VAT, który zapłacił przy nabyciu towaru ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury, za którą nie zapłacił?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podlega podatkowi u źródła usługa badania jakości oleju i filtracji oleju do wtryskarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego rodzi dla wspólników przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy polska spółka powinna zarejestrować się do VAT na terenie Czech, aby odzyskać podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy polska spółka z o.o. przyjmując płatność od kursanta z Ukrainy musi wystawiać na to jakiś dokument?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy po nowelizacji p.z.p. z czerwca 2016 r. nadal obowiązują zamówienia uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy popiół z domowych kotłowni może być składnikiem strukturalnym w produkcji kompostu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu przed nabyciem do niego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy pracownika, który przechodzi na emeryturę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przychody ze sprzedaży towarów na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy renta rodzinna z zagranicy jest dochodem uzyskanym przy ustalaniu dochodu przy świadczeniu wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy jest zobowiązana do stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów przez komandytariusza drugiemu komandytariuszowi podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy starosta może wydać zezwolenie na transport odpadów z tzw. "zielonej listy" na terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługi nieobjęte zezwoleniem generują dochody pozastrefowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy obniża obowiązujący go wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w 2018 roku, jak będzie wykazana sprzedaż, spółka będzie mogła zastosować stawkę 15% CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę urlop rodzicielski zakończy się automatycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wykonawcy kwotę należną podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego o większej wartości, niż przewidział to w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zamawiający może zwrócić wykonawcy wadium niezwłocznie po odrzuceniu jego oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zasiłek okresowy przysługuje na czas zawieszonego postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zlikwidowane w tym roku drewno będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu tego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do kiedy pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna wydania decyzji zmieniającej usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak będzie opodatkowany majątek spółki po likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak dokonać potrącenia na rzecz komornika z dwóch wypłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jakie czynności należy podjąć w przypadku zbiorowego zatrucia w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie dokumenty musi posiadać podatnik, aby zastosować stawkę VAT 0% przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć zarządca drogi w przypadku nielegalnego zajęcia pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaki lekarz powinien wystawić zaświadczenie w sprawie jednorazowego świadczenia "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki przychód pracownika należy wskazać w formularzu ZUS RP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak podatnik powinien na gruncie VAT rozliczyć świadczoną na rzecz czeskiego kontrahenta usługę programistyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć się rezydent Kanady, który w Polsce otrzymał PIT z ZUS za zmarłą matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę nieruchomości, która stanowiła towar handlowy w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup licencji do najnowszej wersji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszt zajęcia pasa drogowego pod ogródek letni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy dokonać korekty VAT w przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wpłaty za proformę 100% wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT od faktury za energię elektryczną otrzymaną przez DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Komu przysługuje zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na jakich warunkach powinna przejść na emeryturę nauczycielka urodzona w 1955 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Na jaki okres przyznaje się zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać saldo Wn na koncie zobowiązań wobec dostawców z tytułu korekty, nadpłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób czeska spółka powinna dokonać zgłoszenia do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem religii, któremu cofnięto misję kanoniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć nakłady związane z rozbudową sieci komputerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne