Questions and answers

Czy zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny wymaga zastosowania art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę do wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy po reformie oświaty statut branżowej szkoły I stopnia należy zaktualizować, czy uchwalić na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo dokonać korekty dokonanego zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy po urlopie bezpłatnym pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania profilaktyczne kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad stażystą będzie opodatkowane podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić datę wykonania usługi dla celów JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wypisać delegację pracownikowi, który pracuje w innym mieście niż w tym, w którym mieszka na stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka podstawa składek społecznych obowiązuje pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy ZFŚS można powiększyć o wpływy ze środków obrotowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy faktura wystawiona przez biuro rachunkowe dla brytyjskiego podatnika powinna zawierać polski VAT 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonywać pomiarów wysokościowych budynków w oparciu o zapisy obowiązującego planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wynajmując lokal mieszkalny na potrzeby mieszkaniowe podatnik może korzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy alimenty, stypendia i świadczenie 500+ powinny być wliczane do wspólnego dochodu rodziny do korzystania ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaki rodzaj odsetek podlega zwrotowi przez stronę wraz z kwotą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie nieruchomości w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jaki zakres dokumentacji biuro rachunkowe powinno przekazać klientowi po zakończeniu współpracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego wlicza się pracownikowi do stażu pracy, od którego zależy wysokość nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach budowę parkingu przed domem przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy usługi wykonywane poza granicami Polski mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pliki JPK_WB obowiązują od 1 września 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakład, który zatrudnia do 10 osób ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nabywca stali powinien skorygować deklarację VAT-7, jeżeli dostawca wykazał sprzedaż w innym miesiącu niż nabywca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć transakcję nabycia komponentów, montażu oraz sprzedaży pojazdów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy są jakieś ograniczenia w potrąceniu wierzytelności przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy udziałowiec i członek zarządu jednoosobowego może świadczyć pracę na rzecz spółki nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy udziałowiec może świadczyć nieodpłatnie pracę na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kto może cofnąć uprawnienia operatorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany wystąpić do GDDKiA o wyrażenie zgody na realizację ścieżki rowerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy złożyć w związku z likwidacją spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie dane musi przekazać w JPK stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić wysokość zasiłku stałego ze względu na zmianę struktury rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy klauzule zrzeczenia się przyszłych roszczeń podpisywane przez pracowników są zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można ustalić pracownikowi czas pracy inny niż 8 godzin przez 5 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy delegację zagraniczną można rozliczyć w złotówkach bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach ojciec dziecka może wykorzystać urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób poprawnie udokumentować należy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy polski przedsiębiorca powinien ubezpieczyć się w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w zaświadczeniu o zarobkach należy uwzględnić kwotę finansowania posiłków przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Co należy uczynić z wynagrodzeniem pracownika, po jego śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w przypadku kierowania pracownika na szkolenie konieczne jest stosowanie druku delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy okres pomiędzy podpisaniem umowy o pracę a dniem jej rozpoczęcia jest traktowany jako okres zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową należy się ryczałt za dojazd z miejsca zamieszkania na dworzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dofinansowanie studiów MBA w ramach podnoszenia kwalifikacji przez pracownika stanowi podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy POZ ma prawo narzucać pacjentom zapisy do lekarzy tylko na bieżący dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy można spalać w jednym piecu zmieszane odpady trocin drewnianych i drewnopochodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak powinno prawidłowo wyglądać zgłoszenie instalacji w postaci pomieszczenia ładowania akumulatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zapewnienia opieki zwierzętom, których właściciele są poddawani eksmisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy na działce, na której prowadzony jest PSZOK, można wyodrębnić kolejne miejsce zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne