Questions and answers

Czy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy spółka partnerska może używać samochodu, który jest leasingowany przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo wystawić fakturę VAT na spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż w sieci osobom fizycznym skinów do gry CS (wirtualny przedmiot) musi być rejestrowana na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy stowarzyszenie, które powstało w grudniu 2020 r., musi sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą przeznaczyć wypracowany zysk na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy współwłaścicielom spółki komandytowej można przekazać dane byłych pracowników zatrudnionych w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w trakcie trwania procedury planistycznej można zawęzić szerokość opracowywanego planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Do czyich obowiązków należy ustalenie różnic inwentaryzacyjnych po przeprowadzonym spisie z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego należy się nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Ile wynosi subwencja na ucznia 6-letniego w oddziale przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest procedura opiniowania pracy dyrektora szkoły przez radę pedagogiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy szacować wartość zamówienia na usługi szkoleniowe o różnej tematyce i różnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak należy wykazać w ewidencji księgowej wykup obligacji skarbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć wysokość stawki dla jednego ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak opodatkować bonus emerycki wypłacony przez Okręgową Izbę Pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak oszacować wartość zakupu platformy benefitowej do celów obsługi świadczeń pozapłacowych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jak postąpić z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym gdy pracownik zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego aby przyznać zasiłki z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas na szkolenie okresowe bhp w formie samokształcenia kierowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z zakładem położonym na terenie Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak szacować wartość zamówienia na usługi badań lekarskich w 2022 r. będących częścią 3 letniego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wyliczyć dodatek motywacyjny dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Komu można przekazać kod dostępu do e-skierowania wystawionego dla pacjenta nieprzytomnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto ma wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego i pielęgnacyjnego dla osoby w DPS w stanie wegetatywnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakim etapie postępowania członkowie komisji przetargowej powinni składać oświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów nałożyć karę za nielegalne użytkowanie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Pod jakim kodem należy przyjmować płytki CD od mieszkańców w PSZOKu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Uczęszczanie do jakiej szkoły uprawnia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakiej dacie i na jakich zasadach należy przekazywać wpłaty do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jakim dokumencie zamawiający powinien wskazać powody niedokonania podziału zamówienia na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać odpisu kosztów materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy ustalać ostateczny termin na złożenie wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

W jaki sposób odliczyć ulgę podatkową na nowe technologie w deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT/BR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne