Questions and answers

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób można utworzyć szkołę specjalną w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób sprostować treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jaki sposób zamawiający powinien dokonywać podziału dialogu konkurencyjnego na etapy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Kałużna Milena | Aktualne

Za jaki okres należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Z jakich ustaw wynika dołączenie uzgodnienia/opinii higieniczno-sanitarnej lub dotyczącej wymagań p.poż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Co organ powinien zrobić, gdy wycofano zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy do celu przyjmowania w szkole wpłat pieniężnych potrzebne jest specjalnie wyposażone pomieszczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego podmiot powinien dołączyć operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy duplikat faktury wystawiony w grudniu 2020 r., a dotyczący maja 2018 r., można ująć w KPiR 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy Gmina musi złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy grunty pochodzenia mineralnego kl. IV - zdrenowane - są gruntami pod urządzeniami melioracji wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy istnieje możliwość wydania dwóch odrębnych pozwoleń wodnoprawnych dla poszczególnych zakładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy moment ujęcia kosztu może mieć inną datę księgową i podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możemy wywieść obowiązek stosowania wzoru, skoro wymienia się formę "zapisów własnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy można uniknąć składania zaległych sprawozdań finansowych do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na przyłącze wodociągowe wymagany jest projekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy na terenie usługowym (handel) można wybudować sklep z materiałami ogrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo obciążyć nauczyciela kosztami wyrobienia legitymacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ prowadzący może przyznać dodatkowo w arkuszu organizacyjnym godziny na zajęcia pozalekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy osoba fizyczna może oddać nam odpad 15 02 02*?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy postępowania na dostawy gazów, opatrunków i materiałów szewnych należy ogłaszać odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy prawidłowe jest wystawianie faktury na podstawie paragonu z numerem NIP dokumentującego transakcję do 450 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca prawidłowo przyporządkował usługę utworzenia strony internetowej do PKWiU 62.09.20?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych na dziecko przebywające w MOW?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy PSZOK może przyjmować odpady o kodzie 13 02 08* zamiast odpadów 20 01 26* i 20 01 25?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rada gminy może zróżnicować opłatę w zależności od wielkości pojemnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rytmiki w przedszkolu może uczyć nauczyciel, który ukończył edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy samorząd powinien wypłacić dotację na uczniów przyjmowanych na drugi semestr do szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, zawartego w cenie czynszu za wynajem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne