Questions and answers

Komu przysługuje odprawa pośmiertna po śmierci pracownika, który nie był w związku małżeńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto opiniuje powierzenie stanowiska w szkole w przypadku braku rady szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto w firmie powinien wystawiać dowody księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jak długo zgodnie z KPA można zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy zawrzeć umowę z pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jakich przypadkach firma transportowa świadcząca usługi po Europie może zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej kolejności należy wykorzystać dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakim okresie prawidłowo rozliczyć podatek VAT z faktur korygujących za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób rozliczać stratę spółki komandytowej z roku 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób skarbnik może rozwiązać stosunek pracy wobec braku stosownej uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Z którego roku należy brać pod uwagę dane dla obliczenia prewspółczynnika i proporcji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co można zrobić w przypadku gdy kuna wchodzi na prywatną posesję ale nie wyrządza żadnych szkód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy 4-letnie dziecko, którego rodzice nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, może skorzystać z wizyty u lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do wyrównania dodatku stażowego niezbędny jest wniosek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dziecku obywatelki Ukrainy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy gmina powinna wszcząć postępowanie w sprawie naliczenia kary za nieosiągnięcie poziomu odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jedna z osób z zarządu spółki z o.o. może być zatrudniona na stanowisku dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jest możliwe potrącenie pozostałej kwoty z wynagrodzenia bieżącego po powrocie nauczyciela do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jeśli pracownik choruje cały miesiąc wówczas należy mu wyliczyć dodatek stażowy osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy kod GTU_10 powinien być stosowany przy dostawie lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kwota dochodu uzyskanego to kwota netto zgodnie z art. 5 ust. 4b u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych zawsze są pełnopłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy musimy spełnić jakieś wymogi formalne, jeżeli chcemy sprzedawać odpady gumowe jako surowiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy należy przyznać posiłki w czasie, gdy dziecko ma naukę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wezwać stronę do złożenia wyjaśnień odnośnie numeru rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na ucznia niewykazanego w SIO należy wypłacić dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nowy właściciel powinien zapłacić za usunięte drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy organ przyznający świadczenia z FA musi doliczyć z urzędu alimenty zasądzone zgodnie z wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoba fizyczna może sama oddać wytworzone przez siebie odpady budowlane do instalacji komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy oświadczenia woli związane z PPK mogą być składane w innej formie niż pisemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy PCPR może udzielić informacji osobie o rodzeństwie, które prawdopodobnie zostało przysposobione?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne