Questions and answers

Jaki kurs należy przyjąć do faktury rozliczeniowej wystawionej do faktury zaliczkowej i faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy budynek oranżerii można traktować jako budynek użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy liczyć tzw. cienką kapitalizację wg zasad obowiązujących do końca 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy może świadczyć usługi pielęgnacji zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na fakturze dokumentującej WDT należy umieścić adnotację o odwrotnym obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję przyznającą prawo do świadczeń z FA od miesiąca marca 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie są zasady przeprowadzania badań profilaktycznych przy pracy z rtęcią metaliczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy obowiązkowe jest prowadzenie rejestracji do dentysty przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy przyznać prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka, która podejrzewa, że koleżanka w sposób nieuprawniony pobiera leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób chorych na gruźlicę wymagają skierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Z którego miesiąca należy uzyskać dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu całkowita wartość zamówienia bez VAT to szacunkowa wartość zamówienia podstawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek, aby umowa o zamówienia publiczne była zawierana w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję administracyjną przyznającą świadczenie bez przeprowadzenia wywiadu z tą osobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg upustu krwi u pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć honorarium wypłacane po śmierci twórcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy przerwa w pracy wymaga przeprowadzenia ponownego szkolenia wstępnego bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto jest osobą uprawnioną do odbioru rusztowania na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy firma nabywająca z zagranicy usługi niematerialne ma obowiązek potrącania podatku w źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenia finansowane z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować w przypadku zamówienia wielorodzajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak rozliczać wyjazdy podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy odprowadzanie wód opadowych z drogi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy ogrodzony teren przy szkole lub przedszkolu należy uznać za miejsce publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak długo jest ważny projekt budowlany, który nie uzyskał pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Co należy rozumieć jako uzyskanie dochodu: uzyskanie uprawnienia do renty, datę decyzji, czy faktyczną wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób należy naliczyć nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można w jednej decyzji ustalić odpłatność za DPS i zwolnić z ponoszenia tej odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się wyrównanie świadczeń chorobowych wypłaconych w zaniżonej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne