Questions and answers

Czy budowa 4 domków letniskowych na jednej działce wymaga złożenia w starostwie indywidualnego projektu dla każdego domku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy cała nieruchomość współwłaścicieli powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do zmiany powierzchni lasu w uproszczonym planie należy najpierw wykonać gleboznawczą klasyfikację gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły ma prawo do zmiany zakresu obowiązków konserwatora, wpisanych w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy inwestor, który nie jest rolnikiem, może wybudować garaż na działce przeznaczonej pod uprawy polowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy koszt zakupionej usługi doradczej nabytej przez Spółkę może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy laboratorium diagnostyczne ma obowiązek stosowania wyłącznie sprzętu z certyfikatem CE IVD?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu mienia pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy należy naliczyć i pobierać odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na osobę małoletnią można wydać lub przenieść pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy na postanowienie o odmowie zwrotu grzywny przysługuje skarga do sądu administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy od urządzeń wentylacyjnych zamontowanych na dachu hali produkcyjnej należy odprowadzić podatek od nieruchomości właściwy dla budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy od wartości brutto odprawy emerytalnej należy odliczyć ulgę 46,33 zł oraz koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba sprawdzająca projekt w danej branży ma obowiązek sprawdzić zakres uprawnień projektanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy po dodaniu nowego źródła spalania paliw instalacja będzie podlegać pod pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracownica po urlopie wypoczynkowym może skorzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przepisy prawa określają jak często pracownik może w ciągu dnia pracy wchodzić i schodzić po drabinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy określają zasady wyznaczania stref niebezpiecznych w odniesieniu do pracy suwnic?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy rada miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy różnice kursowe są różnicami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka może korzystać ze stawki 15% w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka może przyjąć halę namiotową na stan środków trwałych i rozpocząć amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego VAT kierując się regułami INCOTERMS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka słusznie postępuje nie płacąc CIT od dochodów z najmu, przeznaczonych na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka z o.o. może korzystać ze stawki 15%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta powinien z urzędu kontrolować wykonalność wydanych przez siebie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy szpital może wydłużyć termin zapłaty za swoje faktury potwierdzające fakt wykonania świadczeń medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w karcie charakterystyki musi być wyraźnie określone, że jest ona zgodna z rozporządzeniem 2015/830?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wobec anulowania uchwały o likwidacji spółki z o.o. spółka powinna złożyć CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki na przejazdy i posiłki osadzonych należy oskładkować i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w zakresie swojej właściwości SKW i SWW mogą zbierać wszelkie dane osobowe dotyczące pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy zamawiający może ustalić koszt jako kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy z tytułu przeniesienia własności zakupionych udziałów w gruncie na zleceniodawcę wystąpi obowiązek w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu wydatków gmina powinna zakwalifikować zakup iluminacji świątecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć windę dekarską oraz jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Ile dni opieki nad dzieckiem należy się nauczycielce, która jest zatrudniona jako pracownica obsługi w wymiarze 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować powierzchnię wynajmowanych pokoi w posiadanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik przyjmowany do pracy w kuchni jako pomoc kuchenna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jakie informacje z zakresu ochrony środowiska powinien udostępniać szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie jednostki miar należy stosować w wynikach badań laboratoryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Jakie obowiązują zasady przy zajęciu komorniczym o charakterze niealimentacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy stosować przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jakie przepisy stosuje się do części zamówienia, której wartość nie przekracza progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jakie wydatki można zaliczyć do wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne