Czy organ powinien wszcząć postępowanie naprawcze z uwagi na wpisy w dzienniku budowy sprzed 7 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę z 2014 r. Załączył rysunki zamienne, na których wskazał znaczne przesunięcie całego budynku o ok. 10 m oraz jego obrócenie o ok. 50 stopni i zakwalifikował to jako zmiana nieistotna zgodnie z ustawą z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. z września 2020 r. W dzienniku budowy widnieje zapis geodety, że wytyczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym.

Co w tej sytuacji powinien zrobić organ?

Zakończyć budowę i przyjąć, że są to zmiany nieistotne, czy wszcząć postępowanie naprawcze z uwagi na wpisy w dzienniku budowy sprzed 7 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX