Czy jest możliwe, aby jedną decyzję na zbieranie odpadów w części zmieniał starosta a w części marszałek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w 2014 roku wydała na wniosek zezwolenie na zbieranie odpadów dla jednego podmiotu w dwóch lokalizacjach na terenie jednej miejscowości. Obecnie trwa procedura dostosowawcza posiadanej przez podmiot decyzji w oparciu o art. 14 ustawy z  20.07.2018r. - o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw. W toku postępowania podmiot zwrócił się o przekazanie części wniosku o dostosowanie decyzji do marszałka (w związku z tym, iż na jednej z lokalizacji nie jest w stanie dotrzymać ilości odpadów dla których właściwym organem jest starosta).

Czy jest możliwe, aby jedną decyzję w części zmieniał starosta a w części marszałek?

Czy jednak cały wniosek powinien zostać według właściwości przekazany do marszałka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX