Questions and answers

Ile pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku młodszego opiekuna od 12 lat należy się urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest łączna wartość brutto sprzedanych wyrobów węglowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna przedłużenia etapu edukacyjnego dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jaka jest procedura wycofania z konkretnej apteki suplementu diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jaką transakcją będzie zakup samolotu z Serbii i jak amortyzować środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak długo należy przechowywać i jak zniszczyć dokumentację dotyczącą przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Baranowska Agata | Aktualne

Jakie zmiany mogą być rozpatrywane przy zmianie koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wychowawczego przysługuje wychowawcy oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy przekształcić umowę zlecenia zawartą z nauczycielem w umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy wycenić różnice kursowe w powiacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak powinien być zaliczany dochód z tytułu uzyskanej pomocy rekonwersyjnej w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak powinna być zaksięgowana ujemna różnica kursowa w wysokości 6,95 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozkłada się odpowiedzialność za stan bhp w przypadku prowadzenia robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszt transportu związanego z importem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć stratę na koniec roku spółki z o.o. sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy następuje przekroczenie liczby pracowników zobowiązujące do utworzenia służby bhp w spółkach powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy zamawiający powinien opublikować na stronie internetowej plan postępowań o zamówienia publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Kogo uwzględnić w składzie rodziny ustalając dochód do wniosku o pomoc społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor technikum może powołać komisję rekrutacyjną na rok szkolny 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów dyrektor szkoły może skrócić zajęcia lekcyjne w gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Przez jaki okres należy przechowywać protokoły z egzaminów semestralnych w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można nie wypłacić nauczycielowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób liczyć dochód do świadczeń rodzinnych za 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W którym miesiącu należy wykazać fakturę korygującą zmniejszająca podstawę opodatkowania z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co jednostki budżetowe powinny ujmować w sprawozdaniu Rb-N a co w Rb-ZN?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Co powinno być podstawą do sporządzenia plików JPK podatnika, która rozlicza się na zasadzie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co zrobić, jeśli stan zdrowia pracownika po zdarzeniu, w którym odczuł tylko ból, bez urazu, ulegnie pogorszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy bunkier znajdujący się na prywatnej nieruchomości podlega podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dyrektor żłobka może w swojej placówce pełnić również rolę opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy działalność polegająca na drukowaniu nadruków na kablach musi być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma ma prawo odliczenia VAT z faktury z tytułu dofinansowania kart zakupowych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, którą w 1999 r. sprzedała?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy inwestycja wybudowania altany pozostanie w zgodności z zapisem planu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy koszty prac rozwojowych mogą być ujęte w kosztach w dacie ich ukończenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy lekarz rezydent może mieć płacone za dyżury w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy magazyn zboża worokowanego jest budynkiem wykorzystywanym do produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wsteczne uchylenie decyzji w oparciu o przesłankę nienależnego pobrania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie przydomowej oranżerii przy budynku innym niż mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można zatrudnić na okres próbny pracownika na to samo stanowisko jak w poprzednich umowach na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nakłady na obcą formę szkutniczą to koszty uzyskania przychodów czy inwestycja w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należny sprawdzić legalność wybudowanego obiektu budowlanego w 1989 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczycielowi za pracę w sobotę podczas egzaminów przysługuje dodatkowy dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na wlz przebiegającą od ZK do budynku powinniśmy pozyskać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne