Czy DPS ma prawne możliwości sprzedaży przedmiotów zmarłego mieszkańca DPS złożonych w depozycie? - OpenLEX

Czy DPS ma prawne możliwości sprzedaży przedmiotów zmarłego mieszkańca DPS złożonych w depozycie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkaniec domu pomocy społecznej zmarł w styczniu 2019 r. DPS próbował odnaleźć ewentualnych spadkobierców podejmując działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pieniądze zmarłego mieszkańca zgromadzone na koncie depozytowym DPS zostały złożone do depozytu sądowego w marcu 2020 r. Zmarły mieszkaniec nie posiada żadnych spadkobierców. Oprócz pieniędzy pozostawił cenne przedmioty m.in. sprzęt komputerowy, który zabezpieczony zalega w pomieszczeniach DPS.

Czy jest możliwość sprzedaży tych przedmiotów, kto i w jakim trybie powinien się tym zająć oraz pokryć ewentualne koszty z tym związane?

Proszę o wskazanie ścieżki postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX