Czy zajęcia wspomagające wynikające z rozporządzenia związanego z zapobieganiem COVID-19 wpisuje się do SIO? - OpenLEX

Czy zajęcia wspomagające wynikające z rozporządzenia związanego z zapobieganiem COVID-19 wpisuje się do SIO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zajęcia wspomagające wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) wpisuje się do SIO?

Rozumiem, że nie wprowadzamy do SIO, jeśli są to nadgodziny nauczyciela.

Co w przypadku zwiększenia etatu nauczycielowi, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godziny? Zwiększamy nauczycielowi etat i nie wykazujemy tego w SIO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX