Czy dopuszczalne jest aktualizowanie wartości środków trwałych i wykazywanie ich w aktywach według stanu rzeczywistego, a nie... - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest aktualizowanie wartości środków trwałych i wykazywanie ich w aktywach według stanu rzeczywistego, a nie historycznej ceny nabycia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba prawna (spółka z o.o.) posiada środki trwałe w postaci gruntów rolnych i budynków, które zostały wprowadzone w księgi w wartości historycznej podczas nabycia ponad 15 lat temu. Obecnie spółka dokonała aktualnej wyceny rynkowej środków trwałych przez biegłego rzeczoznawcę ze znaczącym wzrostem wartości. Aktualną wartość wyceny przez przeszacowanie środków trwałych do wartości godziwej podmiot chce urealnić w księgach rachunkowych, gdzie wzrost z aktualizacji nieruchomości odnosi się w bilansie na kapitał z aktualizacji wyceny. Dokonanie aktualizacji wartości środków trwałych / aktywów jest zasadne w związku z tym, iż wartość księgowa nie odzwierciedla wartości firmy np. przy ocenie zdolności kredytowej.

Czy zwiększenie wartości z historycznej do aktualnej rynkowej z przeszacowania można wykazać w księgach podmiotu, w jaki sposób i w jakich pozycjach aktywów i pasywów bilansu?

Czy przypadku przeszacowania nieruchomości do wartości rynkowej po wycenie amortyzacja bilansowa, jak i podatkowa, będzie kontynuowana od wartości historycznych jak przed przeszacowaniem?

Czy można tego dokonać z datą wyceny, czy na koniec roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX