Czy PINB winien wydać decyzję nakazującą wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni... - OpenLEX

Czy PINB winien wydać decyzję nakazującą wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków z uwagi na brak w miejscowości kanalizacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że budynek posiada przyłącz do zbiornika na nieczystości ciekłe, który jest nieszczelny.

Czy w takim przypadku PINB winien wydać decyzję nakazującą wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków z uwagi na brak w miejscowości kanalizacji?

Czy takie postępowanie powinna przeprowadzić gmina właściwa dla danej nieruchomości?

Jak prawidłowo winien rozpatrzyć organ nadzoru budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX