Pytania i odpowiedzi

Czy wydatki z tytułu otrzymanej dotacji na rachunek bankowy można realizować z różnych rachunków jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaprezentować w bilansie zwrot towaru do kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy udziały w spółce w organizacji, która nie została ostatecznie zarejestrowana, mogą być umorzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy pracodawca powinien wykonać zalecenie lekarza dot. pracy w okularach na tablecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy darowizna działki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy refakturować koszty odnowienia licencji oprogramowania na inny oddział firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik chcąc zezłomować stare, niedziałające kasy rezerwowe, ma obowiązek poinformowania o tym urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wymiar etatu ma wpływ na normy czasu pracy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zamawiający może podpisać aneks do umowy z wykonawcą, do którego załączy kosztorys zamienny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy i na jakich zasadach można wprowadzać zmiany w konstrukcji kabiny dźwiękoizolacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zmiana miejsca zameldowania ma wpływ na właściwość miejscową gminy w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy opłatę za grudzień wnosi wyłącznie mieszkaniec DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Która gmina powinna udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego lub okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracownik na budowie może wykonywać prace pod nieobecność pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy rada rodziców może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak należy dla hali liczyć element konstrukcyjny o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Kto może w imieniu pracodawcy powołać zespół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można dochodzić nieuregulowanych należności za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Z czego wynika częstotliwość pomiarów oświetlenia w zakładzie pracy jakim jest przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż voucherów w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może refundować pracownikowi soczewki lub gogle do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ujemne saldo na rachunku walutowym należy wycenić na dzień bilansowy i wykazać w bilansie na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy można wystawić fakturę zbiorczą za zaległe miesiące za wynajem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokalu wycofanego do majątku prywatnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto przeprowadza i podpisuje ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć organizację, przez fundację, charytatywnej gali na rzecz pomocy zwierzętom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy obowiązki prowadzenia PKZP mogą być wykonywane w ramach umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować godziny pracy wykonywanej w czasie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy zdefiniować ,,obrót" w celu ustalenia statusu przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy jeżeli podatnik założyłby w lutym 2019 roku działalność to mógłby skorzystać z tzw. "małego zus-u"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek zakupu nowej kasy fiskalnej z powodu braku ważnej "homologacji"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy niżej opisane zdarzenie należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kiedy fundacja ma obowiązek stosowania się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jakie daty zamieścić w informacji IFT-2, gdy płatność dokonywana jest za kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochody niemieckich pracowników, którzy pracę wykonują w Niemczech, podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowę wewnętrznej instalacji gazowej należy traktować jako istotne odstępstwo od projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy umorzenie opłaty adiacenckiej podatnikowi, gmina powinna wykazać w informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kwota wypłaconego odszkodowania jest wolna od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy w 2019 roku przedsiębiorca może skorzystać z opłacania składek ZUS na nowych zasadach "mały ZUS" ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak powinno być opodatkowane świadczenie usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy konieczność usunięcia awarii może uzasadniać skrócenie normy odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik nabywa prawo do urlopu odrębnie w każdym stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak prawidłowow ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o odprawie emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przepisy wymagają dokumentowania sprawowania nadzoru nad pracą lekarza nie będącego lekarzem POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy okres pozostawania bez pracy za który przyznano odszkodowanie wlicza się do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy udzielaniu urlopu okolicznościowego związanego ze śmiercią małżonka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych w SP ZOZ zawsze należy przeprowadzać konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy po 1.01.2019 r. gmina może podjąć uchwałę o udzieleniu bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy tablicę pamiątkową należy traktować jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne