Czy stowarzyszenie powinno zacząć prowadzić pełną księgowość i zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego? - OpenLEX

Czy stowarzyszenie powinno zacząć prowadzić pełną księgowość i zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy działa od 2018 roku i prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednak w 2021 roku przychody przekroczyły kwotę 100 000 zł.

Czy w tej sytuacji stowarzyszenie powinno przejść na prowadzenie pełnej księgowości i zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 14 dni na podstawie art. 10a ust. 5 pkt 2, że od 1 stycznia 2022 roku będzie prowadziło pełną księgowość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX