Czy dopuszczalne jest użyczenie rachunku bankowego innej osobie, dla jej rozliczeń, jeżeli osoba ta jest pełnomocnikiem do... - OpenLEX

Czy dopuszczalne jest użyczenie rachunku bankowego innej osobie, dla jej rozliczeń, jeżeli osoba ta jest pełnomocnikiem do rachunku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank prowadzi rachunek ROR, którego posiadacz ustanowił dwóch pełnomocników. Rachunek został zajęty przez komornika. Na rachunek wpływają środki, których beneficjentem jest jeden z pełnomocników (w tytule przelewów jest on wskazany jako adresat środków).

Czy w świetle obowiązującego prawa dopuszczalne jest użyczenie rachunku bankowego innej osobie, dla jej rozliczeń, choćby osoba ta była pełnomocnikiem do rachunku? Czy fakt użyczenia rachunku stanowi wystarczającą przesłankę do wypowiedzenia umowy rachunku bankowego? Czy bank w ogóle może przyjmować na rachunek posiadacza środki, przeznaczone dla innej osoby (w tym przypadku pełnomocnika)? Jak należy potraktować te środki, w świetle faktu, że rachunek jest zajęty; w szczególności, czy należy je przekazać komornikowi? Czy bank ma obowiązek monitorowania wpływów pod kątem beneficjenta i przekazywać komornikowi tylko te środki których beneficjentem jest posiadacz rachunku, a nie osoba trzecia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX