Questions and answers

Czy wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz ze zmianą konstrukcyjną to wydatek bieżący czy majątkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy przepisy przewidują projektowanie i wykonanie zawiesi oraz podestów budowlanych na własny użytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy można zmienić warunki pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak długo ważna jest ocena pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi powołanemu do służby wojskowej przysługuje odprawa pieniężna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rozbieżności w wysokości 0,01 gr mogą spowodować negatywne konsekwencje podczas kontroli organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej powinna wykazać nabycie usługi reklamy od podmiotu z siedzibą z Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy za nieprzedłożone pracodawcy zwolnienie lekarskie należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu osobowego dokonany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy usługi indywidualnego artysty są zwolnione z VAT, a kiedy opodatkowane stawką 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie ratownictwa medycznego korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy decyzja wz bez określenia mocy paneli fotowoltaicznych może być podstawą wydania decyzji o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych tego samego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba będąca adresatem decyzji o przyznaniu zasiłku celowego została tymczasowo aresztowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy destrukt asfaltowy jest odpadem palnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec osoby zatrudnianej na stanowisko inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy starosta może pozytywnie uzgodnić projekt decyzji na rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjnego na gruncie klasy RII?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jaki jest termin przedawnienia nieopodatkowanych należności publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zwrot poniesiony nakładów generuje u osoby fizycznej przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim momencie rozpoznać koszty z tytułu usługi sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można udostępnić członkowi rodziny kserokopię wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy parkowanie samochodów ciężarowych na nieruchomości podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Co powinien zrobić PINB, jeśli wiata wybudowana jest w strefie gazociągu wysokiego ciśnienia DN80?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W oparciu o jaki przepis ustawy Prawo oświatowe można utworzyć w CKU liceum ogólnokształcące dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak można w ciągu roku szkolnego ograniczyć księdzu wymiar zatrudnienia, w szkole w której jest obecnie zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości w trakcie inwestycji można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zakup projektu graficznego obrazu może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dochód z działalności gospodarczej należy utracić, a z zasiłku macierzyńskiego uzyskać?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W którym momencie rozliczać przychody i koszty w przypadku sprzedaży voucherów na usługi firm trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na jakim koncie kosztowym należy zaksięgować składki ZUS obciążające pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie pracownik skierowany do wykonania prac interwencyjnych wypełnia karty drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy ZPCHR zwraca niewykorzystane środki z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy metoda marży transakcyjnej netto jest prawidłowo przy sporządzeniu dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy budowa daszków z poliwęglanu nad balkonami w budynku wielorodzinnym wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy SZO przysługuje żonie, która nie jest zarejestrowana w UP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można odebrać od pracownika oświadczenie o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy przeliczyć dochód do świadczenia wychowawczego, gdy wnioskodawczyni nie poinformowała o zmianie składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić uczniowi ocenę z muzyki, jeżeli w poprzedniej szkole nie realizował tego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przewóz paliw stałych podlega obowiązkowi monitorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy na dziecko muszą być zasądzone alimenty od biologicznego ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy sp. z o.o. S.K.A. może przeznaczyć kapitał zapasowy na potrzeby utworzenia funduszu na przyszłe inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy składając wniosek o zapomogę może wnioskować jednocześnie na dwoje dzieci czy należy złożyć odrębne wnioski?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne