Czy nakłady na budynek wynajmowany spółce cywilnej można potraktować w spółce jako inwestycję w obcym środku trwałym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wybudował budynek i w 2010 r. wprowadził do ewidencji środków trwałych. Następnie budynek wynajmował odpłatnie spółce cywilnej, której jest wspólnikiem z udziałem 90%. Po 11 latach podatnik wycofał budynek z działalności i zlikwidował działalność gospodarczą. Aktualnie z majątku prywatnego podatnik na podstawie umowy najmu wynajmuje ten budynek spółce, w której tak jak wspominałam jest wspólnikiem z udziałem 90%. Spółka cywilna ponosi koszty związane z modernizacją budynku niemieszkalnego. Ich wartość przekracza 10.000 zł.

Czy nakłady te powinny być ujęte jako inwestycja w obcy środek trwały z amortyzacją nie mniejszą niż 10%, czy ze względu na to, że budynek jest własnością wspólnika, powinna być zastosowana stawka amortyzacji dla budynku niemieszkalnego w wysokości równej 40 lat minus 12 lat od wprowadzenia do EŚT po raz pierwszy = 28 lat, czyli stawka amortyzacji 3,57%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX