Questions and answers

Czy siostra ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy może podjąć studia w systemie zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w przypadku przedkładania polisy ubezpieczeniowej OC, wykonawca jest zobowiązany dołączać dowody opłacenia składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zasada, że można wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy ma zastosowanie do hospicjów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie dokumenty pobytowe musi posiadać nauczyciel akademicki będący cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozwiązać problem związany z brakiem współpracy przez klienta bezdomnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto, w czasie pobytu w szpitalu pacjenta z zol o profilu psychiatrycznym, powinien mu zapewnić leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Od kiedy przyznać stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić wysokość dochodu klientki i wysokość przysługującego jej zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dochód ze świadczenia rodzicielskiego w roku bazowym 2017 należy utracić?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego żądać wyroku w sprawie zmiany władzy rodzicielskiej nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą SZO na podstawie art. 32 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy zastosować art. 7 pkt 3a czy może utratę i uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy pracodawca może sam przeprowadzić szkolenie bhp dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikom dzień wolny od pracy, np. 2 listopada z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca musi dostarczyć pracownikom socjalnym odzieży i obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przysługuje SZO w lipcu 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy sędziemu należy wypłacić nagrodę jubileuszową w dniu przejścia w stan spoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy siostrze na brata przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zastosowanie mają przepisy o uzyskaniu dochodu i należy zweryfikować prawo do świadczeń rodzinnych w roku bazowym 2016/2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie firmy są zwolnione z udzielenia dnia wolnego w dniu 12 listopada 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak powinna prawidłowo postąpić osoba, który uzyskała mandat radnego i jednocześnie została wybrana Prezydentem Miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty dokumentów ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać nadgodziny, gdy pracownik miał zaplanowaną zmianę nocną z soboty na niedzielę, i z niedzieli na poniedziałek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić pobory za październik, jeśli pracownik miał nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy należy dołączać zaświadczenie o niekorzystaniu przez dziecko z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy umowa o pracę na czas określony przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Która gmina jest właściwa do skierowania do starosty wniosku o zwrot prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od jakiej daty można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od którego miesiąca przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakim dniu pracownik wyczerpie prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy budowa zbiornika do magazynowania piwa na terenie zakładu - browaru wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy czynność wykupu weksla wraz z odsetkami może być zwolniona od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dochód wypłacony z tytułu wykonania pracy należy potraktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dochód z tytułu umowy o pracę tymczasową należy traktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dokonać utraty renty z roku bazowego w kwocie odpowiadającej świadczeniu rentowemu przysługującemu na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien zaplanować w budżecie szkoły odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina powinna stwierdzić okres pracy w gospodarstwie rolnym a nie okres posiadania gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można łączyć funkcję kierownika przedszkola z funkcją radnego gminy, pod którą podlega dane przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przepisać tą ocenę, jako ocenę z techniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy niewykorzystane vouchery szkoleniowe można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy odpłatna cesja długu generuje zarówno przychody jak i koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi administracyjnemu przysługuje dodatek stażowy z każdego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przychód z tytułu alimentów odlicza się od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż samochodów osobowych wiąże się z obowiązkiem rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy szkolenie zawodowe jest zwolnione z podatku zarówno dla wykonawcy, jak i dla podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy usługi konserwacji i renowacji zabytków ruchomych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczyciel wypracowuje dodatek stażowy od początku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w najmie prywatnym nabycie usługi od holenderskiej platformy pośredniczącej w wynajmie domu to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne