Czy należy wliczyć pełną kwotę zwrotu, otrzymanego z tytułu ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust. 8-10 u.p.d.o.f.? - OpenLEX

Czy należy wliczyć pełną kwotę zwrotu, otrzymanego z tytułu ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust. 8-10 u.p.d.o.f.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kwotę 4224.12 zł otrzymaną na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wliczamy do dochodu?

Mam takie zaświadczenie:

1) przychód 179.070.34 zł;

2) dochód wyniósł 42.404.59 zł;

3) podatek należny wyniósł 0 zł;

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.871.59 zł;

5) składki na ubezpieczenie społeczne 10.037.93 zł.

Pkt 2 zawiera też kwotę 4224.12 zł otrzymaną na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wliczamy do dochodu przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy.

Czy dochód w tym przypadku to 28.495.07 zł, czy 24.270.95 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX