Pytania i odpowiedzi

Czy nasadzenia zastępcze realizowane przez gminę mogą być w innej miejscowości niż usuwane drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy należy pobierać opłatę skarbową od zmiany zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak wyliczać zabezpieczenie roszczeń za magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zgrzewarka ultradźwiękowa do tworzyw sztucznych wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy złożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zwolnione jest od opłaty skarbowej w wysokości 17 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakim zapisem przeksięgować produkcję w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy potrzebna jest przy uzyskaniu pozwolenia na budowę decyzja o warunkach zabudowy na przebudowę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zakup przedsiębiorstwa od syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ dotujący przekazuje dotację za lipiec i sierpień, mimo informacji o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić warunki pracy osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce jest traktowana jako podmiot spoza EOG?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakich obowiązków podatkowych powinna dopełnić córka, której ojciec spłacił pożyczki gotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy potwierdzać pobranie opłaty depozytowej w przypadku sprzedaży internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku, który otrzymał od wujka pożyczkę w wysokości 300.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakład pracy może posiadać system ręcznego powiadamiania o pożarze, wykonany samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie zmiany z zakresu pomiarów wielkości emisji wprowadziło rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Nieaktualne

Czy na terenie zabudowy usług nieuciążliwych można wybudować farmę fotowoltaniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Na jakie konto należy księgować prowizję od udzielanych nam przez banki kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy strona powinna wnosić wyższą odpłatność za pobyt w DPS w związku z uzyskaniem jednorazowego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakie przedmioty można przeznaczyć dotację na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jaką podstawę prawną należy się powołać przygotowując dla nauczycieli pismo w sprawie zmiany pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile dni urlopu należy się byłemu dyrektorowi, który z początkiem wakacji przeszedł na stanowisko nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi podejmującemu swoją pierwszą pracę w szkole przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wyliczyć średnią z nadgodzin nauczycielki przedszkola po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenia wypłacone z opóźnieniem można rozliczyć poprzez korektę zeznania za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy umieścić informację o karze porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma wykup samochodu z leasingu oraz jego odsprzedaż dealerowi (w rozliczeniu za kolejny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zakwalifikować wprowadzenie linii kablowej do złącza i podłączenie do pola liniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy refakturowane koszty związane z samochodami osobowymi podlegają limitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy faktura z błędną stawką VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w terenach zalewowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak wyksięgować przeterminowaną niepodatkową należność budżetową dotyczącą zajęcia pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne