Czy w powiatowym urzędzie pracy powinien być wyznaczony pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w powiatowym urzędzie pracy (jednostce organizacyjnej samorządu powiatu) powinien być wyznaczony pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wyodrębniony pion ochrony informacji niejawnych, kancelaria tajna, wprowadzony plan obiegu dokumentacji niejawnej, przeprowadzana kwerenda materiałów niejawnych?

Powiatowe urzędy pracy nie wytwarzają dokumentów niejawnych, otrzymują tylko dostęp do danych - do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "zastrzeżone" od odpowiednich urzędów i służ (usługa elektroniczna), w związku z obsługą cudzoziemców, pracownicy posiadają upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "zastrzeżone", ukończyli szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzone w trybie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX