Czy zbieranie odpadów z grupy 20 tj. 20 01 25 determinuje dołączenie umowy w formie aktu notarialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów spożywczych o niżej wymienionych kodach (tłuszcze z piekarni, cukierni):

• 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

• 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze,

• 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

• 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne.

Czy do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów będzie potrzebna umowa w formie aktu notarialnego?

Umowa w formie aktu notarialnego jest wymagana m.in. w przypadku zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (art. 41b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o.).

Czy zbieranie odpadów z grupy 20 tj. 20 01 25 determinuje dołączenie umowy w formie aktu notarialnego?

Czy raczej odpady o kodzie 20 01 25 nie są odpadami komunalnymi, ponieważ pochodzą z produkcji żywności (definicja odpadów komunalnych wyłącza odpady z produkcji żywności z zakresu odpadów komunalnych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX