Questions and answers

Jaka jest procedura wprowadzania nowego kierunku kształcenia w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wody opadowe i roztopowe odprowadzane wylotami do urządzenia wodnego - rowu z drogi gminnej klasy D wymagają podczyszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Jak należy odnotować wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć usługi budowlane o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ ma prawo żądać większej liczby miejsc postojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy istnieje możliwość obciążenia pracownika kosztami przeprowadzonego badania na obecność alkoholu we krwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy fizjoterapeuta może pracować dłużej niż 48 godzin na tydzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy jest możliwe przesunięcie terminu wystawienia ocen końcoworocznych uczniom klas III w liceum zarządzeniem dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wiata na składowanie słomy o wym: 30x12 m może być posadowiona po granicy z działką sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zbieranie odpadów opakowania ze szkła wymaga ustanowienia zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy rozdrabnianie szkła w kruszarce przed przekazaniem do huty stanowi odzysk w instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak właściwie obliczyć przysługujący nauczycielowi na czas określony wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy art. 391 pr.wod. prawidłowo odwołuje się do art. 389 pkt 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy inwestorem na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową może być osoba, która nie jest jeszcze rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć transakcję zakupu od podatnika z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Pod jakimi warunkami można używać przerobione dla swoich potrzeb urządzenia elektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy instytucja kultury może kupować z dotacji podmiotowej środki trwałe amortyzowane jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy uregulowanie zobowiązania w formie kompensaty powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wykazać błędnie wystawiony paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaka jest dopuszczalna ilość osób w budynku o strefie pożarowej ZL III?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jaki sposób naliczyć dotację dla bursy niepublicznej prowadzonej przez inny organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy rokowania muszą opierać się na propozycji wynagrodzenia opartej na operacie szacunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy możliwe jest wznowienie postępowania w sprawie dokonanego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy spółka zatrudniająca 70 pracowników musi utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego, jeżeli nie są zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pojemniki z odpadowymi olejami oraz chemikaliami dodatkowo muszą być postawione na wannach odciekowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w okresie strajku dyrektor może wyrazić zgodę nauczycielowi na dzień wolny z tytułu opieki na zdrowe dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak wykazać nabycie towaru z Czech przez podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką opłatę legalizacyjną należy wyznaczyć za samowolną budowę budynku mieszkalnego typu "bliźniak"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak wyliczyć zgodnie z przepisami wynagrodzenie nauczyciela biorącego udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jak obliczać w liceum wynagrodzenie za strajk?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można wystąpić o zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli nie rozpoczęto jego budowy przed upływem 3 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT od marży w przypadku otrzymania zaliczki na usługi turystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki informacyjne ma spółka, która otrzymuje darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien zachować się bank w wypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2019 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne