Czy każdy właściciel lokalu może zgłosić projekt uchwały na zebraniu wspólnoty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytania z zakresu zarządzania nieruchomościami:

Czy każdy właściciel lokalu może zgłosić projekt uchwały na zebraniu wspólnoty, a jeśli tak, to: 1) Czy zarząd wspólnoty ma możliwość nie poddać takiego projektu uchwały pod głosowanie? 2) Czy ustawa  z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) – dalej u.w.l. przewiduje odmowę poddania pod głosowanie takiego projektu uchwały przez zarząd wspólnoty? 3) Czy właściciele lokali mogą głosować uchwałę samodzielnie w sytuacji odmowy poddania pod głosowanie takiego projektu uchwały przez zarząd wspólnoty? 4) Jakie konsekwencje prawne grożą zarządowi wspólnoty w sytuacji odmowy poddania pod głosowanie takiego projektu uchwały? 5) Czy 10% właścicieli, którzy na wniosek zażądają zorganizowania zebrania mogą podać datę, miejsce spotkania bez uzgodnienia z administracją, zarządem wspólnoty, pozostałymi współwłaścicielami? Czy mogą wraz z wnioskiem zaproponować porządek obrad i poddać pod głosowanie poszczególne uchwały wspólnoty mieszkaniowej? 6) Czy podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej na wniosek każdego z właścicieli musi zostać poddana uchwała pod głosowanie? Czy zarząd wspólnoty bądź zarządca podczas zebrania nie może odmówić procedowania uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX