Questions and answers

Czy w podstawie chorobowego należy przyjąć trzynastkę wypłaconą za okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki obszar powinna ukazywać mapa, na której sporządzony został projekt zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy bez dokonywania zgłoszenia na druku VAT-26, podatnik ma prawo odliczyć 100% podatku VAT ww. wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy produkcja kosmetyków naturalnych stanowi przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy pod kątem trzeźwości można kontrolować, przebywające na terenie zakładu, osoby inne niż pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy opłatę za usunięcie drzew mam przeliczyć zgodnie z obowiązującymi stawkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób wykazać w uchwale dotyczącej sieci szkół adres siedziby placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy osoby korzystające z drogi wewnętrznej jako terenu publicznego powinny wykupić udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak księgowo będzie przebiegać ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować w gminie darowiznę środka trwałego przekazaną przez urząd marszałkowski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną przez belgijskiego kontrahenta z tytułu usług zarządzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odpracowanie czynszu generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość skrócenia godzin pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej w okresie świątecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy najem hali sportowej na cele reklamowe może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien wydać upoważnienie do przeprowadzenia audytu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ustalając kworum na posiedzeniu rady pedagogicznej uwzględnia się strajkujących nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy aktualny uczeń klasy VIII, który kończy szkołę podstawową w 14 roku życia może realizować praktykę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak zaklasyfikować dochód z tytułu udostępnienia hali sportowej przez gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy leasing laptopów podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać w ewidencji VAT i JPK fakturę sprzedaży w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie świadczenia przysługują strajkującemu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można połączyć klasy IV i VI na zajęciach wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przekazanie środków do budżetu państwa 6 maja 2019 roku jest zachowaniem terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy starosta ma prawo kwestionować poprawność przyjętych rozwiązań projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak powinna postąpić firma która otrzymała w ramach zmiany operatora telefony komórkowe po niższych cenach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy strony mogą zrezygnować ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości i zastosować stawkę podstawową 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kredyt obciążający aport zmniejsza jego wartość rynkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować odsetki wypłacone niemieckiej spółce matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakim dniem należy uchylić decyzję administracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć potrącenie wynagrodzenia nauczycielowi za jeden dzień strajku i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto w zakładzie pracy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów i zasad bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak wykazać nabycie złomu od podatnika nieaktywnego (zwolnionego) w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaka procedura obowiązuje obecnie w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty VAT naliczonego przy przekazaniu samochodu na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakich pomiarów czynników chemicznych należy dokonać przy termicznej obróbce tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy jest podstawa do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kto może wydać pacjentowi kartę informacyjną po zakończonej hospitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakich pomiarów należy dokonać w sklepie spożywczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić ewidencję wyjść pracowników na papierosa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do kiedy rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy wykorzystującego substancje chemiczne w procesach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zleceniobiorca musi przedstawić zleceniodawcy zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga wydania decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy OPS powinien zmienić decyzję administracyjną w sprawie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może dokonać przeniesienia nauczyciela w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne