Czy firma nieposiadająca wpisu do RDR może w obecnym stanie prawnym zbierać odpady o kodzie 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma nieposiadająca wpisu do RDR (nieprowadząca PSZOK, ani stacji przeładunkowej, ani instalacji przetwarzania odpadów) może w obecnym stanie prawnym zbierać odpady o kodzie 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji?

Odpady będą pochodziły ze stołówek, restauracji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX