Kiedy można udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka od 15.06.2021 do 13.06.2022 przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W roku 2021 nie wykorzystała urlopu podczas ferii zimowych (była na zwolnieniu lekarskim) i ferii letnich (urlop macierzyński).

W jaki sposób udzielić jej urlopu uzupełniającego za 2021 i bieżącego za 2022 r.? Czy biorę pod uwagę w jednym i drugim roku urlop w wymiarze 8 tygodni (56 dni)? Kiedy nauczycielka powinna wrócić do pracy? Czy takie działanie jest właściwe:* od 14.06.2022 do 24.06.2022 wykorzystuje urlop uzupełniający za 2021 w wymiarze 11 dni, * od 25.06.2022 do 13.08.2022 urlop bieżący w wymiarze 8 tygodni, * od 14.08.2022 do 27.09.2022 r. pozostały urlop uzupełniający za 2021 r. (56 dni - 11= 45 dni)? Czy też inna opcja, a mianowicie, że urlop bieżący trwa od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. i od 1.09.2022 r. nauczyciel może wnioskować o pozostały urlop uzupełniający za 2021 r.? Wobec powyższego, zasadne byłoby uczestnictwo nauczycielki w zebraniach rady pedagogicznej przed 31.08.2022 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX