Official Gazette

Rachunki bankowe podlegające ograniczeniom dewizowym.

M.P.1986.5.34 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki.

M.P.1986.5.33 | zarządzenie z dnia 7 lutego 1986 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb rozliczeń z tytułu zwrotu cła importowego.

M.P.1986.5.32 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P.1986.4.30 | zarządzenie z dnia 19 lutego 1986 r. | Akt jednorazowy

Statut powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1986.4.25 | uchwała z dnia 16 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Kredyt bankowy dla absolwentów szkół wyższych na zagospodarowanie.

M.P.1986.3.22 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1986 r.

M.P.1986.3.21 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Rejestr organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.

M.P.1986.3.19 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

M.P.1986.3.16 | uchwała z dnia 2 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1985 dla celów emerytalno-rentowych.

M.P.1986.2.15 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zaliczki na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.

M.P.1986.2.11 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1986.2.10 | uchwała z dnia 30 stycznia 1986 r. | Akt nienormatywny

Protesty wyborcze.

M.P.1986.2.8 | uchwała z dnia 30 stycznia 1986 r. | Akt indywidualny

Zadania i kierunki polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1986 r.

M.P.1986.2.7 | uchwała z dnia 29 stycznia 1986 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.

M.P.1986.1.6 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia studiów podyplomowych.

M.P.1986.1.5 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Taryfa pocztowa za usługi w obrocie zagranicznym.

M.P.1986.1.4 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Kierowanie do pracy funkcjonariuszy zwolnionych ze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

M.P.1986.1.2 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków jednostkowych ubezpieczeń rent i zbioru taryf składek za te ubezpieczenia.

M.P.1985.48.317 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Nowa Sól.

M.P.1985.48.316 | uchwała z dnia 30 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Ustronia i Wisły.

M.P.1985.48.315 | uchwała z dnia 30 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

M.P.1985.48.314 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zasięg działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek.

M.P.1985.48.313 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Ograniczenia w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.

M.P.1985.48.311 | uchwała z dnia 19 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

M.P.1985.46.309 t.j. | uchwała z dnia 29 września 1978 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych gmin.

M.P.1985.46.308 | uchwała z dnia 19 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Krakowa.

M.P.1985.46.307 | uchwała z dnia 11 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Bodzechów i Kunów.

M.P.1985.46.306 | uchwała z dnia 29 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Reszel i Kętrzyn.

M.P.1985.46.305 | uchwała z dnia 2 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Łukta i Morąg.

M.P.1985.46.304 | uchwała z dnia 2 października 1985 r. | Akt utracił moc

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1986 r.

M.P.1985.46.303 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Sposób pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty.

M.P.1985.46.302 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

M.P.1985.46.301 | uchwała z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż mięsa i jego przetworów.

M.P.1985.46.300 | uchwała z dnia 27 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zakaz podwyższania cen umownych towarów przemysłowych.

M.P.1985.46.297 | uchwała z dnia 19 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1985.46.296 | uchwała z dnia 23 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Plan Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1986 r.

M.P.1985.46.295 | uchwała z dnia 23 grudnia 1985 r. | Akt nienormatywny

Plan Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1986 r.

M.P.1985.46.294 | uchwała z dnia 23 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1986 r.

M.P.1985.46.293 | uchwała z dnia 23 grudnia 1985 r. | Akt nienormatywny

Bilans płatniczy Państwa na 1986 r.

M.P.1985.46.291 | uchwała z dnia 23 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

M.P.1985.44.288 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i taryfy składek za to ubezpieczenie.

M.P.1985.44.286 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia upraw i taryfy składek za to ubezpieczenie.

M.P.1985.44.285 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.

M.P.1985.43.284 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Inwestycje zaniechane.

M.P.1985.43.283 | uchwała z dnia 19 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Komitetu Nagród Państwowych.

M.P.1985.43.282 | uchwała z dnia 19 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady Gospodarczej.

M.P.1985.43.281 | uchwała z dnia 16 grudnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gminy Ruda Maleniecka w województwie kieleckim.

M.P.1985.43.280 | uchwała z dnia 12 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Kisielice w województwie elbląskim.

M.P.1985.43.279 | uchwała z dnia 12 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.1985.43.274 | uchwała z dnia 12 grudnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

M.P.1985.43.273 | uchwała z dnia 12 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

M.P.1985.43.272 | uchwała z dnia 12 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco i taryfy składek za to ubezpieczenie.

M.P.1985.42.270 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zielona Góra.

M.P.1985.41.267 | uchwała z dnia 28 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Konina i Kleczewa.

M.P.1985.41.266 | uchwała z dnia 28 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1985.41.265 | zarządzenie z dnia 31 października 1985 r. | Akt utracił moc

Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1985.41.264 | zarządzenie z dnia 31 października 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników instytucji artystycznych.

M.P.1985.41.263 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1985 r. | Akt utracił moc