Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1994.49.400

Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lipca 1994 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 120/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Żeliu Żelew.