Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P.1985.10.86 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1985.10.83 | uchwała z dnia 2 maja 1985 r. | Akt jednorazowy

Zapewnienie warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.

M.P.1985.10.82 | uchwała z dnia 7 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.

M.P.1985.9.81 | zarządzenie z dnia 29 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1985.9.80 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

M.P.1985.9.77 | uchwała z dnia 9 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Ograniczenia w zużyciu węgla kamiennego oraz energii cieplnej w 1985 r.

M.P.1985.9.76 | uchwała z dnia 1 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Świdnicy.

M.P.1985.8.75 | uchwała z dnia 30 stycznia 1985 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

M.P.1985.8.74 | zarządzenie z dnia 27 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.

M.P.1985.8.71 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Prawników Polskich".

M.P.1985.8.70 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych.

M.P.1985.8.68 | uchwała z dnia 23 kwietnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Niektóre działania związane ze skutkami podwyżek cen w 1985 r.

M.P.1985.8.64 | uchwała z dnia 23 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Żywca oraz gmin Łodygowice i Wilkowice.

M.P.1985.7.62 | uchwała z dnia 31 stycznia 1985 r. | Akt utracił moc

Zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

M.P.1985.7.61 | zarządzenie z dnia 27 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1985.7.60 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb dysponowania Funduszem Rozwoju Rynku.

M.P.1985.7.59 | zarządzenie z dnia 21 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Rozliczanie kosztów działalności inwestycyjnej w jednostkach i zakładach budżetowych.

M.P.1985.7.55 | zarządzenie z dnia 27 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Tryb przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża Oświęcimskiego oraz sposób jego noszenia.

M.P.1985.7.51 | uchwała z dnia 28 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1985.6.48 | zarządzenie z dnia 25 marca 1985 r. | Akt jednorazowy

Realizacja przez przedsiębiorstwa państwowe społecznych zadań na rzecz załóg pracowniczych.

M.P.1985.6.43 | uchwała z dnia 19 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie dalszej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

M.P.1985.6.42 | uchwała z dnia 4 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Mrągowa.

M.P.1985.5.40 | uchwała z dnia 21 stycznia 1985 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1985.5.39 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie zakresu obowiązkowego pośrednictwa w 1985 r.

M.P.1985.5.37 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1985.5.36 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1985 r.

M.P.1985.5.34 | zarządzenie z dnia 11 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Tytuł honorowy "Zasłużony dla Kultury Narodowej".

M.P.1985.5.33 | uchwała z dnia 14 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Zniesienie reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.

M.P.1985.4.30 | uchwała z dnia 25 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych emerytur i rent.

M.P.1985.4.29 | uchwała z dnia 4 marca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

M.P.1985.4.28 | uchwała z dnia 25 lutego 1985 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie w 1985 r. maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego.

M.P.1985.4.27 | uchwała z dnia 25 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1985.4.26 | uchwała z dnia 28 lutego 1985 r. | Akt indywidualny

Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1984 dla celów emerytalno-rentowych.

M.P.1985.3.23 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

M.P.1985.3.19 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 1985 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla oświaty".

M.P.1985.3.18 | uchwała z dnia 25 stycznia 1985 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1985 r.

M.P.1985.2.16 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1985 r. | Akt utracił moc

Premiowanie przewozów marszrutowych wykonywanych kolejami użytku publicznego.

M.P.1985.2.15 | uchwała z dnia 11 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

M.P.1985.2.14 | uchwała z dnia 7 lutego 1985 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki PRL".

M.P.1985.2.13 | uchwała z dnia 2 lutego 1985 r. | Akt utracił moc

Aktywizacja gospodarcza i społeczna oraz rozwój rolnictwa na terenach górskich i górzystych.

M.P.1985.2.11 | uchwała z dnia 21 stycznia 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1985.2.10 | uchwała z dnia 21 stycznia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia definicji, nazw i oznaczeń jednostek miar.

M.P.1985.1.9 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

M.P.1985.1.8 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.

M.P.1985.1.7 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Nadawanie nazw statkom morskim.

M.P.1985.1.6 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.1985.1.2 | uchwała z dnia 10 stycznia 1985 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1985.1.1 | uchwała z dnia 31 stycznia 1985 r. | Akt indywidualny

Zasady i tryb wykonywania budżetu państwa.

M.P.1984.31.215 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1984.31.214 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.

M.P.1984.31.213 | uchwała z dnia 29 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Mielca i Strzyżowa.

M.P.1984.30.212 | uchwała z dnia 20 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc