Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.1994.48.388

Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 1994 r.
o nadaniu orderu.

Rej. 113/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, odznaczony zostaje

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Richard von Weizsäcker.