Official Gazette

Zmiana granic miasta Zielona Góra.

M.P.1985.41.267 | uchwała z dnia 28 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Konina i Kleczewa.

M.P.1985.41.266 | uchwała z dnia 28 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1985.41.265 | zarządzenie z dnia 31 października 1985 r. | Akt utracił moc

Opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1985.41.264 | zarządzenie z dnia 31 października 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników instytucji artystycznych.

M.P.1985.41.263 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z uboju gospodarczego.

M.P.1985.41.261 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Preferencyjne stawki celne.

M.P.1985.40.260 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfa składek za to ubezpieczenie.

M.P.1985.38.258 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań i taryfa składek za to ubezpieczenie.

M.P.1985.38.256 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Mińska Mazowieckiego.

M.P.1985.37.255 | uchwała z dnia 28 października 1985 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

M.P.1985.37.254 | uchwała z dnia 26 października 1985 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje wymagane od biegłych biorących udział w postępowaniu wodnoprawnym.

M.P.1985.37.253 | zarządzenie z dnia 7 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.

M.P.1985.37.251 | zarządzenie z dnia 22 października 1985 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie poboru zaliczek i przedpłat na podatek dochodowy.

M.P.1985.37.250 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne.

M.P.1985.37.249 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Dochody dewizowe Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

M.P.1985.37.248 | zarządzenie z dnia 31 października 1985 r. | Akt utracił moc

Eksport i import osiągnięć naukowych i technicznych.

M.P.1985.37.246 | uchwała z dnia 15 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Utworzenie stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

M.P.1985.37.245 | uchwała z dnia 15 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.1985.37.244 | uchwała z dnia 14 listopada 1985 r. | Akt jednorazowy

Zakres i tryb działania rad społecznych szkół wyższych.

M.P.1985.37.243 | uchwała z dnia 30 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

M.P.1985.35.237 | zarządzenie z dnia 30 września 1985 r. | Akt jednorazowy

Zasady sprawowania opieki medycznej nad osobami uprawiającymi boks i podnoszenie ciężarów.

M.P.1985.35.236 | zarządzenie z dnia 9 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji.

M.P.1985.35.234 | zarządzenie z dnia 9 października 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania przed konsulem.

M.P.1985.35.233 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie eksperymentalnego systemu odpisów w rublach transferowych.

M.P.1985.35.230 | uchwała z dnia 4 października 1985 r. | Akt utracił moc

Tryb przyznawania świadczeń zawodnikom sportowym.

M.P.1985.34.228 | zarządzenie z dnia 1 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady bezpieczeństwa uprawiania boksu i podnoszenia ciężarów.

M.P.1985.34.227 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Powołanie przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.

M.P.1985.33.225 | uchwała z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Utworzenie i zasady funkcjonowania Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji.

M.P.1985.33.224 | uchwała z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt utracił moc

Powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1985.33.223 | uchwała z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1985.33.222 | uchwała z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Program prac Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1985.33.221 | uchwała z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1985.33.220 | uchwała z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie ważności wyboru posłów.

M.P.1985.33.219 | uchwała z dnia 12 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych.

M.P.1985.32.218 | uchwała z dnia 4 października 1985 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykładni art. 177 ust. 1 ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

M.P.1985.32.217 | uchwała z dnia 30 października 1985 r. | Akt jednorazowy

Powołanie prezesa Rady Ministrów.

M.P.1985.32.216 | uchwała z dnia 6 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Wybór Rady Państwa.

M.P.1985.32.215 | uchwała z dnia 6 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie ustąpienia Rządu.

M.P.1985.32.214 | uchwała z dnia 6 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Sejmu.

M.P.1985.32.213 | uchwała z dnia 6 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Wybór marszałka Sejmu.

M.P.1985.32.212 | uchwała z dnia 6 listopada 1985 r. | Akt indywidualny

Zniesienie reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.

M.P.1985.31.211 | uchwała z dnia 28 października 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb wykorzystywania Funduszu Zapobiegania Narkomanii.

M.P.1985.31.209 | uchwała z dnia 4 października 1985 r. | Akt utracił moc

Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

M.P.1985.30.208 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1985.30.207 | zarządzenie z dnia 16 września 1985 r. | Akt utracił moc

Krajowe normy ubytków naturalnych importowanych rud żelaza, manganu i chromu.

M.P.1985.30.206 | zarządzenie z dnia 16 września 1985 r. | Akt utracił moc

Centralne katalogi wydawnictw zagranicznych prowadzone w Bibliotece Narodowej.

M.P.1985.30.205 | zarządzenie z dnia 10 września 1985 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.

M.P.1985.30.203 | zarządzenie z dnia 7 października 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju.

M.P.1985.30.202 | uchwała z dnia 9 października 1985 r. | Akt jednorazowy

Stopnie żeglarskie i motorowodne.

M.P.1985.29.201 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Zwołanie pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji.

M.P.1985.28.199 | uchwała z dnia 16 października 1985 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 13 października 1985 r.

M.P.1985.28.198 | obwieszczenie z dnia 15 października 1985 r. | Akt indywidualny

Uprawianie alpinizmu.

M.P.1985.27.197 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Uprawianie dalekowschodnich sportów walki.

M.P.1985.27.196 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazów towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.

M.P.1985.27.195 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Uprawianie płetwonurkowania.

M.P.1985.26.194 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Rodzaje i kategorie zakładów hotelarskich, obozowisk i domków turystycznych.

M.P.1985.25.193 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.

M.P.1985.24.191 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Opieka medyczna nad zawodnikami uczestniczącymi w zawodach, zgrupowaniach i treningach sportowych.

M.P.1985.24.190 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie ewidencji usług w zakresie przerobu skór futerkowych.

M.P.1985.24.187 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1985 r. | Akt jednorazowy

Krajowe normy ubytków naturalnych nawozów sztucznych w procesie składowania i w transporcie samochodowym.

M.P.1985.24.186 | zarządzenie z dnia 12 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Normy zużycia budynków podlegających ubezpieczeniu ustawowemu.

M.P.1985.24.184 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych gmin.

M.P.1985.23.183 | uchwała z dnia 26 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Terminy ogrzewania budynków i pomieszczeń.

M.P.1985.23.182 | zarządzenie z dnia 2 września 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i zasady stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.

M.P.1985.23.178 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1985 r. | Akt utracił moc