Official Gazette

Skrócony czas pracy w zakładach pracy przemysłu poligraficznego.

M.P.1987.4.33 | uchwała z dnia 9 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie warunków rozwoju usług bytowych do 1990 r.

M.P.1987.4.32 | uchwała z dnia 30 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Wysokość wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1986 r.

M.P.1987.3.31 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1987 r. | Akt nienormatywny

Działanie urzędów celnych.

M.P.1987.3.26 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.

M.P.1987.3.25 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Wzorowy Kierowca".

M.P.1987.3.23 | uchwała z dnia 13 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady gospodarki finansowej Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.

M.P.1987.3.22 | uchwała z dnia 31 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1987.3.21 | uchwała z dnia 29 stycznia 1987 r. | Akt indywidualny

Intensyfikacja działań na rzecz ochrony środowiska.

M.P.1987.3.20 | uchwała z dnia 29 stycznia 1987 r. | Akt nienormatywny

Informacja Prezesa Rady Ministrów o zamierzeniach Rządu w 1987 r.

M.P.1987.3.19 | uchwała z dnia 28 stycznia 1987 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru banknotu nominalnej wartości 10 000 zł.

M.P.1987.2.18 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".

M.P.1987.2.17 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Krajowe normy ubytków naturalnych niektórych artykułów rolno - spożywczych podczas przechowywania.

M.P.1987.2.16 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.

M.P.1987.2.14 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zasady prowadzenia studiów eksternistycznych w szkołach wyższych.

M.P.1987.2.13 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Najniższe wynagrodzenie w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1987.2.10 | uchwała z dnia 12 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Okresowe oceny stanu zdrowia młodzieży.

M.P.1987.2.9 | uchwała z dnia 5 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Określenie zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w akademiach wychowania fizycznego.

M.P.1987.1.8 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Sprawozdawczość organów państwowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych.

M.P.1987.1.7 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędów probierczych.

M.P.1987.1.6 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży pozaszkolnej.

M.P.1987.1.5 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1987.1.4 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.

M.P.1987.1.3 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 1987 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb realizacji planów ograniczeń poboru mocy elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych.

M.P.1987.1.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Poznania i Swarzędza.

M.P.1986.35.278 | uchwała z dnia 29 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast: Czempinia, Lubonia i Nowego Tomyśla.

M.P.1986.35.277 | uchwała z dnia 29 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1986.35.276 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Ogólne zasady otwierania i prowadzenia majątkowych rachunków odpisów dewizowych.

M.P.1986.35.275 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.

M.P.1986.35.271 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.

M.P.1986.35.269 | uchwała z dnia 22 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentalnego systemu odpisów w rublach transferowych.

M.P.1986.35.267 | uchwała z dnia 8 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

M.P.1986.34.265 | uchwała z dnia 24 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zakaz podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

M.P.1986.34.264 | uchwała z dnia 22 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Zalewo w województwie olsztyńskim.

M.P.1986.34.263 | uchwała z dnia 15 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Tarnogród w województwie zamojskim.

M.P.1986.34.262 | uchwała z dnia 15 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Skała w województwie krakowskim.

M.P.1986.34.261 | uchwała z dnia 15 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Jelcz-Laskowice w województwie wrocławskim.

M.P.1986.34.260 | uchwała z dnia 15 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Realizacja ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

M.P.1986.34.259 | uchwała z dnia 19 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Nowy system sterowania rozwojem badań naukowych, postępu technicznego i wdrożeń.

M.P.1986.34.258 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt nienormatywny

Działalność samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1986.34.257 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt nienormatywny

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1986.34.256 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1987.

M.P.1986.34.255 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Plan Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1987 r.

M.P.1986.34.254 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Plan Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1987 r.

M.P.1986.34.253 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1987 r.

M.P.1986.34.252 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Bilans płatniczy państwa na 1987 r.

M.P.1986.34.250 | uchwała z dnia 18 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

M.P.1986.33.249 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Umowy sprzedaży oraz umowy dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1986.33.247 t.j. | uchwała z dnia 27 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Ostrzeszowa.

M.P.1986.33.246 | uchwała z dnia 28 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

M.P.1986.33.244 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Uznanie niektórych zarządzeń Prezesa Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

M.P.1986.33.243 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gminy Świętajno i Wydminy oraz Bakałarzewo i Raczki.

M.P.1986.32.239 | uchwała z dnia 29 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Uniejowa.

M.P.1986.32.238 | uchwała z dnia 28 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy Pruszcz Gdański.

M.P.1986.32.237 | uchwała z dnia 7 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Kolbudy Górne i Żukowo.

M.P.1986.32.236 | uchwała z dnia 7 października 1986 r. | Akt utracił moc

Wysokość wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolna od zajęcia sądowego i administracyjnego.

M.P.1986.32.235 | zarządzenie z dnia 14 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa.

M.P.1986.32.234 | zarządzenie z dnia 4 września 1986 r. | Akt jednorazowy

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1987 r.

M.P.1986.32.233 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Wykaz wyrobów o charakterze antyimportowym.

M.P.1986.32.230 | zarządzenie z dnia 31 października 1986 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Drzewica w województwie radomskim.

M.P.1986.32.229 | uchwała z dnia 20 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana krajowej taryfy telekomunikacyjnej.

M.P.1986.31.224 | zarządzenie z dnia 30 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.

M.P.1986.31.223 | zarządzenie z dnia 29 października 1986 r. | Akt jednorazowy