Official Gazette

Zmiana granic gmin Pisz i Ruciane-Nida w województwie suwalskim.

M.P.1987.13.124 | uchwała z dnia 30 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

M.P.1987.13.123 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Krajowe normy ubytków naturalnych ryb, powstających w procesie składowania.

M.P.1987.13.122 | zarządzenie z dnia 30 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.

M.P.1987.13.121 | zarządzenie z dnia 31 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Gromadzenie zapasów węgla kamiennego przeznaczonego na cele wytwórcze.

M.P.1987.13.119 | zarządzenie z dnia 13 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Okresy i szczegółowe zasady ustalania limitów zużycia oleju opałowego na cele wytwórcze.

M.P.1987.13.117 | zarządzenie z dnia 13 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Okresy i szczegółowe zasady ustalania limitów zużycia węgla kamiennego.

M.P.1987.13.115 | zarządzenie z dnia 13 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania podstawowego kursu złotego.

M.P.1987.13.113 | uchwała z dnia 23 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Rozwój i lepsze wykorzystanie potencjału rzemiosła.

M.P.1987.13.112 | uchwała z dnia 23 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

M.P.1987.13.111 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1987.13.110 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

M.P.1987.13.109 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1987.13.108 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Państwa.

M.P.1987.13.107 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1987 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic miasta Elbląga.

M.P.1987.12.106 | uchwała z dnia 28 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dziennych w wyższych szkołach morskich.

M.P.1987.12.105 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Krajowe normy ubytków naturalnych paliw stałych.

M.P.1987.12.103 | zarządzenie z dnia 23 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.

M.P.1987.12.102 | zarządzenie z dnia 31 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Specjalizacja zawodowa techników.

M.P.1987.12.101 | uchwała z dnia 6 kwietnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.

M.P.1987.12.100 | uchwała z dnia 6 kwietnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1987.11.99 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 1987 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady eksploatacji rozkładni gazu ziemnego.

M.P.1987.11.98 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 1987/88 w akademiach wychowania fizycznego.

M.P.1987.10.96 | zarządzenie z dnia 17 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Krajowe normy ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku, wyładunku i przeładunku.

M.P.1987.10.95 | zarządzenie z dnia 15 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Krajowe normy ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.

M.P.1987.10.94 | zarządzenie z dnia 12 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki prowadzenia transportu drogowego taksówkami przedsiębiorstw komunalnych.

M.P.1987.10.92 | zarządzenie z dnia 13 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji stacji uzdatniania wody.

M.P.1987.10.91 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy gminy Laskowice Oławskie w województwie wrocławskim.

M.P.1987.10.90 | uchwała z dnia 26 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Krzywda i Wola Mysłowska.

M.P.1987.9.89 | uchwała z dnia 26 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Dorohusk i Ruda Huta.

M.P.1987.9.88 | uchwała z dnia 29 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Siemiatycze.

M.P.1987.9.86 | uchwała z dnia 27 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Krajowa taryfa pocztowa.

M.P.1987.9.84 | zarządzenie z dnia 26 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Stałe zasiłki pieniężne z pomocy społecznej dla osób będących inwalidami od dzieciństwa.

M.P.1987.9.80 | uchwała z dnia 30 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1987.9.78 | uchwała z dnia 13 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Realizacja wybranych postanowień Sejmu.

M.P.1987.9.77 | uchwała z dnia 18 marca 1987 r. | Akt nienormatywny

Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1987.9.76 | uchwała z dnia 18 marca 1987 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.

M.P.1987.8.74 | zarządzenie z dnia 7 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Wykaz środków ochrony roślin, na które ustala się w 1987 r. ceny urzędowe.

M.P.1987.8.73 | zarządzenie z dnia 2 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

M.P.1987.8.71 | zarządzenie z dnia 16 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

M.P.1987.8.70 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

M.P.1987.8.69 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1987.8.64 | uchwała z dnia 16 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w roku 1986.

M.P.1987.7.63 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 1987 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

M.P.1987.7.62 | zarządzenie z dnia 23 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki.

M.P.1987.7.61 | zarządzenie z dnia 17 lutego 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyższych na zagospodarowanie.

M.P.1987.7.60 | zarządzenie z dnia 9 lutego 1987 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w 1987 r.

M.P.1987.7.59 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Odznaka dla kierownika urzędu stanu cywilnego.

M.P.1987.7.58 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1987.7.55 | zarządzenie z dnia 19 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1987.7.54 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1987 r.

M.P.1987.7.50 | zarządzenie z dnia 26 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1987.7.48 | uchwała z dnia 4 marca 1987 r. | Akt indywidualny

Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.

M.P.1987.6.45 | uchwała z dnia 30 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.1987.6.44 | uchwała z dnia 30 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

M.P.1987.6.43 | uchwała z dnia 30 stycznia 1987 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb stosowania ulg w podatku dochodowym.

M.P.1987.5.39 | zarządzenie z dnia 3 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

M.P.1987.4.38 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1987.4.36 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji turbin wodnych.

M.P.1987.4.35 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1987 r. | Akt utracił moc