Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1995.17.209

Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 stycznia 1995 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.

Rej. 11 /95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Recki Bronisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kopydłowski Marian,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Pawlaczyk Emilia,

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Ursyn-Niemcewicz Jerzy,

obywatele Królestwa Holandii:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-holenderskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Havermans Adrianus,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. De Graaf Wybe, 7. Inja Rob, 8. Welschen Reinier,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. De Paepe Henricus, 10. Dijkman Jan, 11. Jacobs Karet, 12. Klaverdijk Cornelis,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich organizacji kombatanckich

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Van Gils Josephus,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Salewicz Michał,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Holandii:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

15. Lewandowski Edmund, 16. Matejczyk Kazimierz,17. Wylenżek Wilhelm,

za zasługi w organizowaniu i niesieniu pomocy Polsce

18. Łada-Proszkowski Jerzy,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne zasługi w pracy polonijnej, za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Kindlein Lucjan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Arciszewski Jan, 21. Konieczny Andrzej, 22. Rusecki Józef,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bokiewicz Zbigniew, 24. Jastrzębski Leonard, 25. Kopytyńska Zofia, 26. Olszewska Jadwiga, 27. Rospędzihowska Maria, 28. Schejbal Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Bojanowska Barbara, 30. Ehrbar Stanisław, 31. Krokwa Zdzisław, 32. Lubińska Barbara, 33. Sławiński Andrzej, 34. Solińska Wanda.