Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.177 | postanowienie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.176 | postanowienie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.17.175 | postanowienie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1993.17.174 | postanowienie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.173 | postanowienie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.172 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.171 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.170 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.169 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.168 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.167 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.17.166 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.165 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.164 | postanowienie z dnia 9 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.163 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.162 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.161 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.160 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.159 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.158 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.157 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.17.156 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.155 | postanowienie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.154 | postanowienie z dnia 2 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.17.153 | postanowienie z dnia 2 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.17.152 | postanowienie z dnia 2 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.17.151 | postanowienie z dnia 2 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.150 | postanowienie z dnia 2 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.149 | postanowienie z dnia 2 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.148 | postanowienie z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.147 | postanowienie z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.146 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.145 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.144 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.17.143 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1993.17.142 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.141 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.140 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.139 | postanowienie z dnia 24 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.138 | postanowienie z dnia 23 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.137 | postanowienie z dnia 19 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.136 | postanowienie z dnia 19 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.135 | postanowienie z dnia 19 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.134 | postanowienie z dnia 19 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.133 | postanowienie z dnia 19 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.17.132 | postanowienie z dnia 17 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.17.131 | postanowienie z dnia 17 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. w Krakowie.

M.P.1993.16.130 | zarządzenie z dnia 26 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.1993.16.128 | uchwała z dnia 19 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Przyspieszenie budowy autostrad w Polsce.

M.P.1993.16.127 | uchwała z dnia 18 marca 1993 r. | Akt nienormatywny

Tryb zgłaszania kandydatów oraz powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1993.16.126 | uchwała z dnia 17 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie listy rzeczników patentowych oraz wzór legitymacji rzecznika patentowego.

M.P.1993.15.125 | zarządzenie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

M.P.1993.15.121 | zarządzenie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.120 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.119 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.118 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.117 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.116 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.115 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.114 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.113 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.112 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.111 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.110 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.109 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.108 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.107 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.106 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.105 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.104 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.103 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.102 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.101 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.100 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.99 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.98 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.15.97 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.15.96 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.95 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Określenie właściwości terytorialnej komend rejonowych Policji.

M.P.1993.14.94 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1993.14.93 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.14.92 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1993.14.91 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1993.13.89 | uchwała z dnia 6 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Restrukturyzacja gospodarcza województwa katowickiego.

M.P.1993.13.88 | uchwała z dnia 6 marca 1993 r. | Akt nienormatywny