Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

M.P.1993.15.121 | zarządzenie z dnia 12 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.120 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.119 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.118 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.117 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.116 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.115 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.114 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.113 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.112 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.111 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.110 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.109 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.108 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.107 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.106 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.105 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.104 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.103 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.102 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.101 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.100 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.99 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.15.98 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.15.97 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.15.96 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.15.95 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Określenie właściwości terytorialnej komend rejonowych Policji.

M.P.1993.14.94 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1993.14.93 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.14.92 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1993.14.91 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1993.13.89 | uchwała z dnia 6 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Restrukturyzacja gospodarcza województwa katowickiego.

M.P.1993.13.88 | uchwała z dnia 6 marca 1993 r. | Akt nienormatywny

Pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej.

M.P.1993.13.87 | uchwała z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

M.P.1993.13.86 | uchwała z dnia 5 marca 1993 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1993 r.

M.P.1993.12.84 | obwieszczenie z dnia 5 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1993 r.

M.P.1993.12.83 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1993 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w lutym 1993 r.

M.P.1993.12.82 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1993 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1993.12.81 | obwieszczenie z dnia 3 marca 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczenia.

M.P.1993.12.77 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1993.12.76 | postanowienie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Określenie podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

M.P.1993.11.74 | zarządzenie z dnia 2 marca 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1993.11.73 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.11.72 | postanowienie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1993.10.70 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1993.10.69 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1993.10.68 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt jednorazowy

Wybór członka Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.1993.10.67 | uchwała z dnia 19 lutego 1993 r. | Akt indywidualny

Założenia polityki Rządu wobec młodego pokolenia.

M.P.1993.10.66 | uchwała z dnia 19 lutego 1993 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

M.P.1993.9.65 | zarządzenie z dnia 5 lutego 1993 r. | Akt jednorazowy

Podstawowe kierunki prywatyzacji w 1993 r.

M.P.1993.9.64 | uchwała z dnia 12 lutego 1993 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki pieniężnej na 1993 r.

M.P.1993.9.63 | uchwała z dnia 12 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1993.8.62 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa".

M.P.1993.8.61 | zarządzenie z dnia 17 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1993 r.

M.P.1993.8.59 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Kwota najniższej emerytury i renty od 1 marca 1993 r.

M.P.1993.7.58 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w styczniu 1993 r.

M.P.1993.7.57 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 1993 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw gospodarki narodowej w 1992 r.

M.P.1993.7.55 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 1993 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1992 r. i w drugim półroczu 1992 r.

M.P.1993.7.54 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1993 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.51 | postanowienie z dnia 22 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.50 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.49 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.48 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.47 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.46 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.45 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.44 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.43 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.42 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.41 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.40 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.39 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.38 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.37 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.7.36 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.7.35 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.7.34 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1993 r. | Akt indywidualny