Monitor Polski

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

M.P.2020.235 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2020.231 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2020.230 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2020.229 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

M.P.2020.226 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Litwa-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia. Wilno.2018.11.23.

M.P.2020.224 | umowa międzynarodowa z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.222 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.221 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.220 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.219 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.217 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.216 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.215 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.214 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.213 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.212 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana obwieszczenia w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020.

M.P.2020.211 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.210 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.209 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2020.202 | uchwała z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2020.201 | uchwała z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wybór Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2020.200 | uchwała z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Brazylia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Rio de Janeiro.2000.03.13.

M.P.2020.198 | umowa międzynarodowa z dnia 13 marca 2000 r. | Akt obowiązujący

Kwota świadczenia pieniężnego.

M.P.2020.196 | komunikat z dnia 18 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2019 r. i w drugim półroczu 2019 r.

M.P.2020.195 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Kwota emerytury podstawowej.

M.P.2020.194 | komunikat z dnia 18 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030.

M.P.2020.189 | uchwała z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.187 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.186 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.185 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2020.184 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

M.P.2020.183 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.

M.P.2020.180 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2019 r.

M.P.2020.179 | komunikat z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

M.P.2020.178 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.

M.P.2020.177 | komunikat z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r.

M.P.2020.174 | komunikat z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2019 r.

M.P.2020.173 | komunikat z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r.

M.P.2020.172 | komunikat z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r.

M.P.2020.171 | komunikat z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.170 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Setna rocznica Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku.

M.P.2020.169 | uchwała z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2020.167 | komunikat z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Marii Leniart.

M.P.2020.166 | postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka.

M.P.2020.165 | postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji.

M.P.2020.164 | obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu.

M.P.2020.163 | obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Dominika Tarczyńskiego.

M.P.2020.162 | postanowienie z dnia 1 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.159 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Kwota ryczałtu energetycznego.

M.P.2020.157 | komunikat z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.

M.P.2020.156 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.155 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.154 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.153 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.152 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.151 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.150 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.149 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.148 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2020.147 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.146 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt indywidualny