Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.980

Akt indywidualny
Wersja od: 13 października 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 października 2022 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.44.2022

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 12 października 2022 r. odwołuję Pana Konrada Krzysztofa Szymańskiego ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra do Spraw Unii Europejskiej.