Official Gazette

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2019.973 | komunikat z dnia 2 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.972 | postanowienie z dnia 30 września 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.971 | postanowienie z dnia 10 września 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.970 | postanowienie z dnia 20 września 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.969 | postanowienie z dnia 30 września 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kornela Andrzeja Morawieckiego.

M.P.2019.968 | postanowienie z dnia 3 października 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2019.967 | postanowienie z dnia 10 września 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej.

M.P.2019.966 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała.

M.P.2019.965 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2019.964 | postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2019.963 | postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2019.962 | postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2019.961 | postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2019.958 | postanowienie z dnia 20 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej.

M.P.2019.957 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała dywizji.

M.P.2019.956 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2019.955 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2019.954 | obwieszczenie z dnia 25 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2019.953 | obwieszczenie z dnia 25 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej.

M.P.2019.951 | postanowienie z dnia 4 października 2019 r. | Akt utracił moc

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2017 r.

M.P.2019.950 | obwieszczenie z dnia 30 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Pozbawienie orderu.

M.P.2019.947 | postanowienie z dnia 10 września 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.946 | postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.945 | postanowienie z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.944 | postanowienie z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.943 | postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.942 | postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2019.940 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.939 | obwieszczenie z dnia 24 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020.

M.P.2019.938 | obwieszczenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Komitet Społeczny Rady Ministrów.

M.P.2019.937 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.936 | postanowienie z dnia 6 września 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.935 | postanowienie z dnia 6 września 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.934 | postanowienie z dnia 10 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmienione wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

M.P.2019.933 | komunikat z dnia 20 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.932 | postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.931 | postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.930 | postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.929 | postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.928 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2019.927 | obwieszczenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2019.926 | postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.925 | postanowienie z dnia 20 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.924 | postanowienie z dnia 20 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2019.923 | postanowienie z dnia 17 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.922 | postanowienie z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.921 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.920 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.919 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.918 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.917 | ogłoszenie z dnia 12 września 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.916 | postanowienie z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.915 | postanowienie z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.914 | postanowienie z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2019.913 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.912 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.911 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.910 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.909 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.908 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.907 | postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020.

M.P.2019.905 | uchwała z dnia 20 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.904 | zarządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2019.901 | obwieszczenie z dnia 4 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.900 | ogłoszenie z dnia 12 września 2019 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.899 | ogłoszenie z dnia 12 września 2019 r. | Akt utracił moc

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2019.898 | obwieszczenie z dnia 27 września 2019 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 65. rocznicy uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie.

M.P.2019.897 | uchwała z dnia 11 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2019.894 | postanowienie z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie księdza Władysława Gurgacza w 70. rocznicę śmierci.

M.P.2019.887 | uchwała z dnia 11 września 2019 r. | Akt nienormatywny