Określenie wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2022 r.

Monitor Polski

M.P.2022.963

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 października 2022 r.
w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2022 r.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. poz. 776) określa się, co następuje:
Wysokość kwot rekompensat, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe, obowiązujących w IV kwartale 2022 r., wynosi:
1)
16 400,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;
2)
23 240,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.